Page 17

NMT Mag01-012015-HR300RGB

17 “SIS-regeling kan prima innovaties en duurzaamheid versnellen” De GSF kan net het duwtje in de rug zijn om het totale pakket van financieringen en garanties rond te krijgen. Als Netherlands Maritime Technology gaan we ons de komende maanden sterk maken voor een aangepaste GSF-versie die goed aansluit bij andere garantieregelingen van de overheid.” Met de SIS wil de overheid de innovatie van schepen en bouwprocessen in ons land subsidiëren met als doel de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw te DOSSIER versterken en het gelijke speelveld in Europa en de rest van de wereld te handhaven. Vanaf 2007 is er 44 miljoen euro beschikbaar gesteld en hebben 53 nieuwbouwprojecten subsidies ontvangen. Het ministerie van Economische Zaken heeft vorig jaar het effect van SIS laten evalueren. Krikke laat weten dat Netherlands Maritime Technology de hoofdconclusies van het evaluatierapport onderschrijft. De regeling is volgens hem heel belangrijk voor de sector, maar kent een aantal tekortkomingen, zoals ook uit de evaluatie blijkt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk kosten in rekening te brengen voordat de opdrachtgever een intentieverklaring heeft afgegeven. Er zijn dus verbeteringen nodig om de toepassing van innovaties in de nieuwbouwprojecten te bevorderen. Stapsgewijze innovaties Marjolein van Noort, voorzitter van de stuurgroep Subsidies en Financieringen van Netherlands Maritime Technology en manager Public Affairs bij Koninklijke IHC, vindt het jammer dat SIS een ad hoc-instrument is geworden. Er zit volgens haar onvoldoende continuïteit in. “Je moet een instrument hebben waarvan je weet dat het er over een aantal jaren nog is. Het is nu onzeker of de regeling wordt voortgezet. Als je innovaties een kans van slagen wilt geven, moet je die zekerheid voor meerdere jaren bieden. Verder is de jaarlijkse openstelling om een SIS-verzoek in te dienen, veel te kort. Die zou ruimer moeten. Het gaat immers om langcyclische projecten en innovaties.” Van Noort benadrukt nog eens dat de SIS-regeling prima innovatie kan versnellen en dat duurzaamheid een belangrijke pijler mag zijn. “En dan hoeft het niet te gaan om wereldschokkende innovatie, zoals weleens onterecht wordt verwacht, maar om vernieuwende stappen die gezamenlijk na vele jaren uiteindelijk wel leiden tot revolutionaire verbeteringen. Het is belangrijk dat we die koers inzetten en dat SIS ons daarbij kan ondersteunen.” Meer informatie Marnix Krikke Innovation Director T 010 44 44 333 E krikke@maritimetechnology.nl


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above