Page 28

NMT Mag01-012015-HR300RGB

Transparant en betrokken Jaarplan 2015 biedt overzicht activiteiten “Centraal staat het vergroten van de transparantie naar de leden,” aldus Managing Director Peter Zoeteman over de rode draad voor 2015. “Door verbeterde en meer gerichte communicatie naar de leden maken we inzichtelijk waar de brancheorganisatie voor staat en wat we vanuit het bureau doen. En vooral wat het belang van al onze inspanningen voor de leden is.” 28 Tekst: Linda te Veldhuis Op 20 november is tijdens de Algemene Ledenvergadering het Jaarplan 2015 ‘Naar een transparante brancheorganisatie met een duidelijke positionering en uitstekende dienstverlening’ gepresenteerd. Het Jaarplan vormt de leidraad voor de activiteiten van Netherlands Maritime Technology in 2015. Bij leden op bezoek “Verder focussen we ons op het vergroten van de betrokkenheid van onze leden. Ons doel is om eind 2015 85% van alle leden bezocht te hebben waarbij we persoonlijk verteld hebben wat Netherlands Maritime Technology specifiek voor dat bedrijf kan betekenen. We ontmoeten al veel leden tijdens ledenbijeenkomsten en seminars, tijdens vergaderingen van werkgroepen en commissies, maar we weten dat veel leden niet het volledige aanbod van de bureauorganisatie kennen. Ook zijn er leden die we zelden tot nooit zien tijdens onze bijeenkomsten. Tijd om daar verandering in te brengen, zodat iedereen zo optimaal mogelijk van het lidmaatschap kan profiteren.”


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above