Page 29

NMT Mag01-012015-HR300RGB

29 Overheidsrelaties Netherlands Maritime Technology gaat in 2015 ook de positionering richting de overheid verbeteren. Peter Zoeteman licht toe: “De samenwerking met de overheid i s zeer belangrijk. Zowel in Den Haag als in Brussel. Onze relaties daar gaan we versterken om een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat te creëren. De focus hierbij ligt op exportbevordering en innovatiestimulering. Verder blijven we ons volop inzetten op het behouden van een level playing field.” Thema’s Iedere afdeling binnen het bureau (Trade, Innovation, Human Capital, PR & Communications en Finance) heeft tevens eigen doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen dienen zowel individuele als gezamenlijke belangen. Arne Heutink, Trade Coordinator: “Bij thema Trade staat het versterken van de internationale marktpositie van de Nederlandse maritieme technologie centraal. Dit doen we onder andere door het wereldwijd organiseren van Holland Paviljoens op maritieme beurzen en handelsmissies naar opkomende markten. Ook geven we relevante marktinformatie en werken we aan een goed klimaat voor financieringen.” “Bij Innovation ligt de focus op het versterken van het innovatieve vermogen van onze industrie,” aldus Sanne de Vleeschhouwer, Innovation Coordinator. “We beïnvloeden Nederlandse en Europese regelgeving en overheidsinstrumenten in het belang van onze achterban. Verder is het bevorderen van duurzaam ondernemen een speerpunt. We doen dit onder andere door het uitvoeren van projecten, het adviseren van leden en het organiseren van seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten.” Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director, over de doelstellingen voor Human Capital: “Wij stimuleren de achterban om hun mensen optimaal in te zetten. Ook erg belangrijk is het creëren van bewustwording van trends binnen HR en het zorgen voor behoud van maritiem onderwijs. Wij bieden specifieke maritieme kennis aan via onze trainingen. Verder zijn we onder andere vraagbaak voor onze leden op het gebied van arbeid en opleiding, werken wij aan aansluiting van het maritiem onderwijs op de dagelijkse praktijk en bouwen we een maritiem HR-netwerk op. “ DOSSIER “Ons doel is om eind 2015 85% van alle leden bezocht te hebben” PR & Communications Coordinator Linda te Veldhuis geeft aan dat de focus binnen PR & Communications ligt op het informeren van de leden en het positief positioneren van de Nederlandse maritieme technologie in binnen- en buitenland. De afdeling werkt ondersteunend aan de thema’s. “In 2015 gaan we de communicatie naar de leden transparanter maken. We streven naar gerichter communiceren, waarbij we rekening gaan houden met informatiebehoeften. We doen erg veel op het bureau. We zijn ons er van bewust dat niet alles voor iedereen even relevant is, maar het is zeer belangrijk dat de juiste informatie op de juiste plek binnenkomt.” Volgens Ester Kniepstra, Financial Controller, staat bij Finance het verbeteren van de kwaliteit van de ledenadministratie in 2015 centraal. “Daarnaast heeft het nog beter voorspellen van de financiële resultaten hoge prioriteit. “ Het Jaarplan wordt voortaan ieder jaar uitgegeven en het Jaar-verslag, dat altijd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst in mei verschijnt, wordt uitgebreid met een rapportage over het resultaat van de doelstellingen. U kunt het jaarplan downloaden op www.maritimetechnolog.nl onder ‘Nieuws en Media’. Peter Zoeteman Managing Director T 010 44 44 333 E zoeteman@maritimetechnology.nl Contact


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above