Page 3

NMT Mag01-012015-HR300RGB

3 Kansen binnenvaart Zuid-Amerika Een aantal Nederlandse werven is er al actief, adviesbureaus uit Nederland maken grote plannen en de diplomatie bereidt de weg voor meer samenwerking. Beide regelingen kunnen een krachtige impuls geven, maar de maritieme sector wijst wel op de tekortkomingen ervan. De wens is om ze meer af te stemmen op de manier waarop schepen tegenwoordig worden gefinancierd en gebouwd. Lokaal actief zijn op de grote scheepsbouwmarkt in Oost-Azië is ook voor kleine bedrijven een mogelijkheid om orders te bemachtigen. Veel Nederlandse maritieme ondernemers gingen er al heen. Nieuws Column: Europese samenwerking Gespot op Twitter In productie Events & projects Update vanuit Brussel Meet the members Interview: Kansen binnenvaart in Zuid-Amerika Dossier: Strategisch personeelsbeleid Dossier: SIS- en GSF-regeling Bedrijf in beeld Statistiek: Binnenvaart in Zuid-Amerika Dossier: Nederlanders in Aziatische netwerkeconomie Bestuursmededelingen Nieuwe leden Interview: Geen durf, geen succes Dossier: Jaarplan 2015 Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Een strategie voor de inzet van gekwalificeerde medewerkers helpt om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. SIS en GSF onvoldoende afgestemd op schepsbouw Nederlanders in Aziatische netwerkec onomie Een vlootschouw voor personelsbeleid INHOUD Colofon redactie Peter Zoeteman, zoeteman@maritimetechnology.nl Marnix Krikke, krikke@maritimetechnology.nl Jeanine Kwakernaak, kwakernaak@maritimetechnology.nl Joëlla Lucas, lucas@maritimetechnology.nl Linda te Veldhuis (secretaris), veldhuis@maritimetechnology.nl redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 010 44 44 333 F 010 21 30 700 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  Hans Buitelaar, John Ekkelboom, Janny Kok en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Grafisch Bedrijf Crezée, Meerkerk uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Netherlands Maritime Technology Linda te Veldhuis, veldhuis@maritimetechnology.nl 16 En verder: 10 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 14 4 5 6 6 7 8 9 10 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 22


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above