Page 5

NMT Mag01-012015-HR300RGB

5 COLUMN Over het algemeen is de Nederlandse maritieme maakindustrie tegen overheidssteun in de vorm van subsidies. Het gevaar van subsidies is dat bedrijven lui worden en dus noodzakelijke innovatie wordt tegengewerkt. Daardoor raken bedrijven uiteindelijk hun concurrentiepositie kwijt. Verder zien we, juist in de scheepsbouw, dat Brussel wel kaders uitzet waarbinnen overheidssteun gegeven mag worden, maar dat landen deze individueel in mogen vullen. Het gevolg is een zeer verschillende invulling, die tot marktverstoring leidt. De Spaanse Tax Lease is daar een mooi voorbeeld van. Schijnbaar bedoeld om de concurrentie met Azië aan te kunnen, verstoort deze met meer dan 20% overheidssteun (!) de Europese sector. En raakt juist Nederland waar soortgelijke schepen gebouwd worden. Heeft Netherlands Maritime Technology na jaren procederen de eerste Spaanse Tax Lease een halt toe kunnen roepen, is er inmiddels een nieuwe Spaanse regeling in werking gesteld. Helaas zijn er legio voorbeelden die de markt binnen Europa ernstig kunnen verstoren. Tot onze grote spijt kan dit nu niet anders, omdat niet Brussel subsidies uitkeert, maar de individuele lidstaten zelf. Brussel handhaaft ‘slechts’ de kaders waarbinnen overheidssteun toegelaten wordt. Gezamenlijk beleid noodzakelijk En waar leidt deze onderlinge verdeeldheid toe? Naar gesteggel tussen Europese landen. Maar daar ligt onze uitdaging natuurlijk niet, die ligt daarbuiten. Gezamenlijk Europees beleid richting de rest van de wereld is alleen mogelijk met coördinatie in Brussel. De Europese scheepsbouw heeft een marktaandeel van zo’n 6%, de maritieme toeleveringsindustrie echter meer dan 50%! Dat betekent dat Europa met maritieme innovatie nog steeds leidt, maar Japan, Korea en China zetten zich juist in om ook deze business naar zich toe te trekken. Verder zien we afsluiting van markten in de Verenigde Staten (Jones Act) en Brazilië (75% Local Content-eis). Is overheidsondersteuning dan nooit effectief? Integendeel, wij zien juist bij innovatie - en exportondersteuning positieve effecten. Bij innovatie richt het zich op toepassing van nieuw toegepaste technieken in prototypes. Bij export de bevordering daarvan (missies, beurzen etc.). Voor export is momenteel vrijwel niets beschikbaar, bij innovatie staat de SIS-regeling ter discussie. “Het braafste jongetje van de klas wint het niet in deze harde vechtsector” Oproep Daarom roept Netherlands Maritime Technology de Nederlandse overheid op om: - samen te werken aan een robuuste, meerjarige export- en innovatie-ondersteuning die zich verhoudt tot andere EUlanden en binnen de (gezamenlijk) afgesproken regels van Brussel. - het recentelijk uitgekomen rapport over de SIS-regeling ter harte te nemen en noodzakelijke verbeteringen door te voeren. - regelingen te verwijderen om voor een eerlijk speelveld met de rest van de wereld - en dan met name Azië - te zorgen. Hoe moeilijk het ook mag zijn; ook bescherming van intellectueel eigendom hoort daarbij. Ook dat lukt alleen via Brussel. Europese samenwerking is belangrijker dan ooit om een sterke industrie te verdedigen in een zeer concurrerende en niet altijd eerlijke wereld. Peter Zoeteman Managing Director Europese samenwerking om een sterke industrie te verdedigen


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above