Page 13

NMT Magazine 02

13 Bestuur NMT laten zien, zodat we anderen er ook van overtuigen. Dat kan bijvoorbeeld door de Maritime Week verder uit te bouwen met meer open dagen bij werven en toeleveranciers. Of misschien wel met een Nationale Tewaterlatingsdag.” Ferm doorpakken Voorneveld kijkt in ieder geval met een positief gevoel terug op de vijf jaar dat hij als vice-voorzitter met voorzitter Van Dooremalen heeft samengewerkt. “Ik heb gezien hoe belangrijk het is om een groot internationaal netwerk te hebben en mensen te kennen. Dat helpt om gevoelige kwesties, zoals Spaanse staatssteun, bespreekbaar te maken. Ook als je sterk van menig verschilt, is het goed om samen koffie te drinken. Je leert elkaars standpunten kennen. En er ontstaat over en weer meer begrip. Dat neemt niet weg dat je - als het nodig is - ferm moet doorpakken.” interview Vice-voorzitter Hans Voorneveld (62) heeft per 21 mei Sjef van Dooremalen opgevolgd als voorzitter van Netherlands Maritime Technology. Binnen het NMT-bestuur was Voorneveld tot 21 mei – naast vicevoorzitter – ook voorzitter van de werven (via VNSI). Hij is in deze functie opgevolgd door Tom de Vries van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Daarnaast blijft Bas Ort (Zwartbol Advocaten BV) voorzitter van de toeleveranciers (via VHME) binnen het bestuur van NMT. Het bestuur van NMT treedt met één gezicht naar buiten. De voorzitter van NMT en voorzitters van de werven en toeleveranciers hebben regelmatig voorzittersoverleg. “We vormen in feite het dagelijks bestuur,” aldus Voorneveld. Hij is ruim twintig jaar bestuurslid geweest van VNSI. Voorneveld: “Het zou mooi zijn als men bij scheepsbouw als SMART-industrie direct aan Nederland denkt” Sjef van Dooremalen tijdens de Algemene Ledenvergadering november 2014


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above