Page 18

NMT Magazine 02

Hoekman (Urk) & Padmos (Stellendam) Scheepsbouw, Urk, Stellendam, het kan niet missen: de wortels van Hoekman en Padmos liggen in de visserij. Respectievelijk ruim 50 en 85 jaar jong. Veel ervaring is er opgedaan in de boomkorvisserij. Maar ook in andere visserijsectoren zijn diverse kunststukjes vertoond. Momenteel zijn de schijnwerpers gericht op de voltooiing van het eerste schip uit het Masterplan Duurzame Visserij. Op Urk, zoals je hoort te zeggen. Padmos leverde het scheepsontwerp en het casco, Hoekman verzorgt de afbouw. Beide scheepsbouwers fungeren als hoofdaannemer en werken nauw samen tijdens de afbouw. Directeuren Klaas Hoekman en Hans Padmos hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Masterplan Duurzame Visserij Het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV) is erop gericht om baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserijsector. Herstructurering van de vloot is pure noodzaak omdat een groot deel van de huidige vissersschepen technisch en economisch niet meer mee kan. De doelstelling van het MDV, een samenwerking tussen vissers, ontwerpers, werven en toeleveranciers, is een economisch en ecologisch zo duurzaam mogelijk verdienmodel in de (platvis) visserij te ontwikkelen. 18 Tekst: Bert de Vries Veel uitdagingen Het eerste schip is het indrukwekkende resultaat van lange voorbereiding en veel gepuzzel. Hoe krijg je alles, inclusief een voldoende groot visruim, in een schip dat veel kleiner is dan de bekende boomkorkotters? Het schip krijgt een zeer laag brandstofverbruik door de combinatie van een nieuw ontwikkelde scheepsromp, een nieuwe brandstofbesparende vistechniek en een uitgekiend power management systeem. Ook zullen praktijkproeven worden genomen om bijvangst zowel te beperken als grotere overlevingskansen te geven, zodat deze in zee mag worden teruggezet. Op 11 juli 2015 zal de MDV-1 Immanuel tijdens vlaggetjesdag in Stellendam voor de kant liggen en ongetwijfeld zeer veel belangstelling trekken. www.hoekmanshipbuilding.nl www.padmos.nl INNOVATION Rol NMT Netherlands Maritime Technology was in eerdere fasen van het Masterplan Duurzame Visserij betrokken als lid van de Stuurgroep MDV en coördinator van de Werkgroep Techniek.


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above