Page 21

NMT Magazine 02

21 Orderintake zeeschepen >100GT Stijging opgeleverde tonnage Het opgeleverde tonnage aan zeeschepen in Nederland steeg in 2014 eindelijk weer, nadat het was blijven dalen vanaf 2007. Gezien de samenstelling van het orderboek ligt een verdere stijging in 2015 wel in de lijn der verwachtingen. Meer riviercruiseschepen De bouw van binnenschepen, vissersschepen en kleine zeeschepen beneden de 100GT is ook nog steeds een flinke industrie in Nederland. In 2014 werd er voor ruim 600 miljoen euro aan schepen opgeleverd door de werven die actief zijn in deze segmenten. De nog steeds dalende output van vrachtschepen voor de binnenvaart werd gecompenseerd door de oplevering van maar liefst veertien riviercruiseschepen. De positieve ontwikkelingen in dat segment lijken zich nog altijd voort te zetten. Op visserijgebied was 2014 het jaar waarin de opdracht werd gegeven voor de bouw van een revolutionair nieuw vissersschip dat hopelijk veel zusjes gaat krijgen: het MDVschip (zie pagina 19). Steeds grotere jachten De bouw van superjachten boven de 24 meter lengte loopt goed, al liggen er wel uitdagingen in de nabije toekomst. Hoewel de opleveringen met 16 schepen voor een totale waarde van 649 miljoen euro wat lager waren dan in 2013, lag de orderintake met 22 schepen van totaal ruim 1,4 miljard euro op hetzelfde niveau STATISTIEK als in 2013 qua waarde van de schepen. De gemiddelde grootte van de bestelde schepen neemt nog steeds toe. Om die steeds grotere schepen te kunnen bouwen zijn diverse werven aan het investeren in capaciteitsuitbreiding. Deze goede prestaties vallen nog meer op tegen de achtergrond van de economische onzekerheid in een aantal regio’s die van belang zijn voor de superjachtbouwers. De meeste bouwers kunnen echter een aantal jaren vooruit qua orderboek, dat geeft vertrouwen. Omzetstijging toeleveranciers De maritieme toeleveringsindustrie had in zijn algemeenheid een goed jaar, met een behoorlijke omzetstijging van 3,4 miljard naar 3,8 miljard euro. Het personeelsbestand groeide ook duidelijk. Veel bedrijven hebben extra personeel aangenomen en enkele kunnen de vraag nauwelijks aan. Aan de andere kant melden veel bedrijven wel dat ze een duidelijke terugloop ervaren in aanvragen uit de offshoresector. Ook de economische sancties tegen Rusland vormen een uitdaging voor sommige bedrijven. Jaarverslag 2014 Wilt u meer weten over de Nederlandse maritieme technologie in 2014? Download dan het Netherlands Maritime Technology Jaarverslag 2014 op www.maritimetechnology.nl/ sectorinformatie of vraag een exemplaar via info@maritimetechnology.nl. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 Baggerschepen Oshore incl. windfarm service Tugs/Workboats/Diversen Vracht- en tankschepen “Ontwikkelingen offshore Meer informatie en olieprijs beïnvloedden Nederlandse markt” Ralph Dazert Market Analyst T 088 44 51 023 E dazert@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above