Page 23

NMT Magazine 02

23 Dossie r geven in het brandstofverbruik en de emissies. Dit voorjaar is de eerste versie gereed, waarmee de deelnemende bedrijven kunnen gaan experimenteren. Tijdens de Electric & Hybrid Marine World Expo, van 23 tot en met 25 juni in Amsterdam, zal Topconsortium Kennis en Innovatie Maritiem Het ministerie van Economische Zaken heeft het Joint Industry Project Hybrid 111 via het Topconsortium Kennis en Innovatie Maritiem mede gefinancierd. NMT verleent administratieve ondersteuning en geeft adviezen over de inrichting van het project. Ook helpt NMT de deelnemende partijen om nauw samen te werken binnen Hybrid 111. Individuele bedrijven zouden nooit in staat zijn geweest de technologische inzichten en vooruitgang te boeken die het project heeft opgeleverd. het softwareprogramma worden gedemonstreerd. Veen: “Het is aan de deelnemende bedrijven zelf hoe ze met deze rekentool omgaan. Ze mogen hem uitbreiden en inzetten voor hun eigen producten, om zo de concurrentie voor te blijven.” Iedereen profiteert De onderlinge concurrentie binnen het JIP valt volgens Krijgsman wel mee. “Een gespecialiseerd bedrijf als HyPS heeft binnen dit project weinig concurrentie. En voor de andere toeleveranciers binnen het JIP lijkt die concurrentie ook geen probleem. Er is immers behoorlijk wat vraag naar hybride systemen en daar kan iedereen van profiteren. Daarom hebben we ook met z’n allen gezegd: laten we met elkaar proberen op dit gebied beter te worden, waarbij TNO voor de ontwikkeling zorgt en de TU Delft het fundamentele onderzoek voor zijn rekening neemt. Natuurlijk moesten de deelnemers elkaar even aftasten, maar uiteindelijk verliep de samenwerking uitstekend.” Hybride sleepboot Ook Peter van Terwisga is enthousiast over Hybrid 111. Hij is directeur research van Damen Shipyards Group en voorzitter van de stuurgroep van dit Joint Industry Project. De werf staat onder meer bekend om de bouw van werkschepen. Van Terwisga wil graag de kennis en de ontwerpmodellen die Hybrid 111 heeft opgeleverd, gebruiken bij het ontwerpen van hybride voortstuwingsinstallaties voor dergelijke schepen. “Sinds juni vorig jaar hebben we onze eerste hybride sleepboot in de vaart. Inmiddels zijn er vijf van verkocht. Aan die schepen gaan we metingen doen om de modellen te valideren. Ik verwacht dat we met Hybrid 111 onze positie op de wereldmarkt kunnen versterken.” Meer informatie Marnix Krikke Innovation Director T 088 44 51 031 E krikke@maritimetechnology.nl “Het is aan de deelnemers zelf hoe ze met de rekentool omgaan” Bron: HyPS


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above