Page 25

NMT Magazine 02

Bestursmededelingen & nieuwe leden 25 Nieuwe leden Bestuursmededelingen Netherlands Maritime Technology heeft de volgende bedrijven mogen verwelkomen als nieuw lid: AITAC BV - www.aitac.nl Dometic Benelux - www.dometic-waeco.nl Hull Vane BV - www.oossanen.nl Hydro Armor Sales - www.hydro-armor-sales.com Kneppelhout & Korthals - www.kneppelhout.nl Marktechnical BV - www.marktechnical.nl Marstrat BV - www.marstrat.nl OFFCO Offshore Cooperation - www.offco.nl Stratego Slimlicht - www.strategoslimlicht.nl VABO Composites - www.vabocomposites.com Van Galen Marine - www.vangalenmarine.com Van Walraven - www.vanwalraven.com VSTEP - www.vstepsimulation.com Yellow & Finch Publishers - www.ynfpublishers.com Meer informatie over de lidmaatschappen voor werven, toeleveranciers en dienstverleners en de contributieregelingen vindt u op www.maritimetechnology.nl. Wilt u in een persoonlijk gesprek uw specifieke voordelen van het lidmaatschap vernemen? We maken graag een afspraak met u. Neem hiervoor contact op met Amber Qadri via 088 44 51 052 of members@maritimetechnology.nl. Afscheid Op 21 mei heeft NMT van drie personen afscheid genomen; Sjef van Dooremalen, Bert de Vries en Lieze Heijmans. Sjef van Dooremalen is na vijf jaar gestopt als voorzitter. In deze periode heeft hij zich actief ingezet voor de brancheorganisatie. Hans Voorneveld (Damen Shipyards Group), voormalig voorzitter van de werven, heeft de voorzittershamer overgenomen. Lees op het pagina 10 het uitgebreide interview. Ook op het bureau van Netherlands Maritime Technology zijn twee zeer gewaardeerde collega’s vertrokken. Na maar liefst 40 jaar trouwe dienst is Bert de Vries (Sector Manager) met pensioen. Ook Lieze Heijmans (Trade Promotion Assistant) is van haar pensioen aan het genieten, nadat zij zich de laatste 14 jaar van haar werkzame leven heeft ingezet voor de vereniging. Bert zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Nick Bakker (Sector Manager). Lieze haar taken zijn verdeeld onder Sandra Mollema en Paulien Viola (beiden Trade Promotion Assistant). Joop Roodenburg onderscheiden Joop Roodenburg, CEO van Huisman Equipment BV, heeft 24 april uit handen van minister Kamp een Koninklijke onderscheiding ontvangen in Den Haag. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. NMT feliciteert de voorzitter van de Innovatiecommissie van harte met deze blijk van waardering. Nieuwe medewerkers NMT Op 1 april is Oscar Lauf bij Netherlands Maritime Technology aan de slag gegaan als Innovation Manager. Na zijn studie Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven, heeft Oscar zich vanuit verschillende invalshoeken bezig gehouden met het stimuleren van (technologische) innovatie. Zo heeft hij o.a. bij PwC bedrijven geadviseerd over het opzetten en financieren van (Europese) innovatieprojecten. De laatste jaren heeft hij als innovatieadviseur bij Syntens ondernemers ondersteund bij het realiseren van innovaties en was hij tevens verantwoordelijk voor Topsector Water. Als Innovation Manager gaat hij zich bezig houden met het initiëren en begeleiden van innovatieprojecten in de maritieme sector. Een van de belangrijkste activiteiten betreft het management van LeanShips, een groot door de Europese Commissie gefinancierd innovatieproject waarin 46 Europese partners, waaronder 12 Nederlandse, samenwerken om te komen tot energiezuinige en emissie arme schepen. Op 18 mei is Lucie Saxton aan de slag gegaan als Human Capital Manager. Lucie commerciële techniek gestudeerd en op latere leeftijd heeft zij ook nog de Zeevaartschool afgerond. Lucie heeft haar hele leven gevaren, van kleine zeilbootjes, tall ships tot coasters. Water en schepen zijn een rode draad in haar bestaan. Als Human Capital Manager is Lucie verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van projecten op het gebied van instroombevordering, verzilvering van opleidingen en arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Leren. Lucie ziet het als een uitdaging om een wezenlijke bijdrage te leveren aan kwaliteit van en voor personeel in de maritieme sector.


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above