Page 26

NMT Magazine 02

INNOVATION Sector Managers houden scheepsbouwregels realiseerbaar De letter buigt voor de geest Regels kunnen innovatie in de weg staan. Voorschriften voor veiligheid 26 of efficiëntie zijn per definitie gebaseerd op de bestaande praktijk. Meestal stellen de regels een ondergrens, in de beste gevallen proberen ze de norm voor de industrie te verbeteren. Nieuwe vondsten van ingenieurs of deskundigen uit de praktijk veranderen juist iets aan de bestaande situatie. Topless of plastic “Strikte interpretatie van de bestaande regels voor open top containerschepen die nu internationaal zijn aanvaard, zou in het geval van open top general cargo-schepen leiden tot schepen die niet kunnen.“ Zo verwoordt scheepsontwerper Jan Jaap Nieuwenhuis het dilemma bij het ontwikkelen van schepen in de kustvaart, die zonder dekluiken allerlei soorten vracht vervoeren. “Ofwel zou het schip veel groter moeten worden om aan de regels te voldoen, ofwel zouden de vrachtruimen zo klein moeten worden dat in beide gevallen het schip niet meer rendabel is.” Tekst: Hans Buitelaar “Ooit hebben we goedkeuring geprobeerd te krijgen binnen de SOLAS-regels voor een compleet composieten opbouw,” memoreert Laurent Morel, technisch specialist composieten bij Damen Schelde Naval Shipbuilding. “Daarvoor is erg veel werk nodig: voor ieder deel van de constructie moet je aantonen dat het composiet minstens net zo veilig is als staal. Op dit ogenblik is er nog steeds maar één composiet scheepsonderdeel met een SOLAS-goedkeuring: een luik. Voor alle composietonderdelen moet toestemming worden gevraagd.” Grenzen ”Bij zulke dossiers komen wij in beeld,” kondigt Sieger Sakko zich aan. De Sector Manager van NMT, die zich bezig houdt met veiligheidsbeleid, zet zich samen met collega Sector Manager Sander den Heijer in voor innovatieruimte binnen de regelgeving. “Wie innoveert, zoekt bijna per definitie de grenzen van bestaande regels op. Als vertegenwoordigers van de Nederlandse scheepsbouw zijn we gesprekspartner bij VN-scheepvaartautoriteit IMO, bij de Europese Unie, bij de Nederlandse overheid en Vlaggenstaat en bij de Centrale Commissie Rijnvaart. Wanneer de milieu- en veiligheidsregels de normale en rendabele bouw of vaart van een bepaald type schip in de weg staan, gaan wij met de autoriteiten in gesprek om te zorgen dat regels beter bij de maritieme realiteit aansluiten.” Dankzij zulke aanpassingen voldoen de schepen aan de geest van de IMO-regels, maar is de letter veranderd voor schepen van Kunststof constructies of zelfs hele schepen in composiet kunnen voldoen aan SOLAS-eisen. Schepen zonder luiken over het laadruim kunnen net zo veilig zijn als gesloten schepen dankzij aanpassingen in het ontwerp. Maar scheepsbouwregels verbieden dergelijke oplossingen. Als internationale regels vooruitgang belemmeren, ijvert Netherlands Maritime Technology (NMT) voor aangepaste regels of uitzonderingen, zodat de scheepsbouw kan innoveren.


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above