Page 27

NMT Magazine 02

27 een specifiek type, zodat voorschriften niet tot onrealiseerbare schepen dwingen. Survival mode “Samen met NMT is een onderzoek naar ‘equivalente veiligheid’ gestart, voor open top general cargo schepen voor de kustvaart,” licht Nieuwenhuis toe. “Tot nu toe pasten we een uitzonderingsregel toe die de Nederlandse Vlaggenstaat toestond, met als vuistregel de eis dat een schip moest kunnen doorvaren, ook als er een halve meter water in het open ruim was komen te staan. Die uitzonderingsregel komt binnenkort te vervallen. Daardoor moeten we aan de eisen van MSC608 (resolutie 608 van het Maritime Safety Council) voldoen. Die zijn geschreven met grote containerschepen in gedachten, terwijl de situatie van de general cargo schepen in de kustvaart totaal anders is. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid binnenkomend water in zeegang. Bij dit type schepen lossen we dat onder andere op door de stuurhut en bemanningsverblijven voor op het schip te plaatsen. Dat houdt al veel overkomend water tegen.” Concurrentievoordeel “We zijn nu bezig met de ontwikkeling van composiet schepen tot 75 meter lang,” vertelt Morel. “Het betreft de eerste ontwerpen voor een nieuwe serie mijnenbestrijdingsvaartuigen. Marineschepen hoeven niet aan de SOLAS-regels te voldoen, maar het standpunt van ons als scheepswerf is dat dit wel wenselijk is.” “Kunststof is lichter dan staal, het levert flinke voordelen op voor vrachtschepen,” vult Sakko aan. “Als het leeggewicht lager is, kun je met hetzelfde schip meer lading mee nemen. Minder gewicht scheelt natuurlijk ook brandstof. Nu moeten we aantonen dat dit materiaal even veilig is als staal. Dat zal wel lukken. Momenteel zijn IMO-eisen voor brandveiligheid zeer stringent en wordt buiten staal al het brandbaar scheepsbouwmateriaal uitgesloten voor gebruik. NMT heeft tijdens het laatste IMO DSC2 overleg een grote bijdrage geleverd om, op case by case basis, het gebruik INTERV IEW van fibre reinforced plastics per Vlaggenstaat toe te laten staan. Tevens is een technische handleiding opgesteld. Hoewel aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan, zijn er nog nauwelijks schepen van composiet onder SOLAS goedgekeurd. NMT tracht hier verandering in te brengen. Morel hoopt erop: “NMT is heel actief op deze kwestie. Het zou een uniek precedent scheppen als de Nederlandse Vlaggenstaat dit project stempelt.” Sakko: “Hopelijk volgt de rest van de wereld dan later. In de tussentijd is dat een concurrentievoordeel voor schepen onder Nederlandse vlag.” Een derde voorbeeld waarin NMT een oplossing heeft gevonden voor een reëel probleem is het maken van proefvaarten binnen de grenzen van het SECA-gebied met schepen die een HFO-systeem hebben. Als gevolg van de zwaveluitstootbeperking op de Noordzee mogen schepen daar niet varen op brandstof met meer dan 0,1% zwavel, tenzij zij een scrubber gebruiken. Veel schepen hebben geen scrubber maar wel tanks voor laagzwavelige brandstof die ze gebruiken als ze het SECA-gebied binnenvaren. Voor oplevering van het schip moeten alle systemen en dus ook het HFO-systeem, zijn getest. Den Heijer oppert dat een schip dat een proefvaart uitvoert nog niet volledig gecertificeerd is en daarmee juridisch nog niet aan de uitstooteisen hoeft te voldoen. Een mogelijkheid in de wet waarmee schepen toch deugdelijk kunnen worden getest zonder eerst de Noordzee helemaal uit te varen – met alle bijkomende uitstoot en kosten van zo’n reis. Relaties “We hebben er een aantal jaren hard voor moeten knokken,” erkent Sakko. “Maar nu we bekenden zijn bij de verschillende bestuurscommissies, en de mensen daar begrijpen dat we realistische belangen behartigen zonder de bedoeling van de regels te ondermijnen, zijn we gerespecteerde gesprekspartners geworden.” “NMT gaat met de autoriteiten in gesprek om te zorgen dat regels beter bij de maritieme realiteit aansluiten” Meer informatie Sieger Sakko Sector Manager T 088 44 51 037 E sakko@maritimetechnology.nl Sander den Heijer Sector Manager T 088 44 51 036 E heijer@maritimetechnology.nl Bij Damen Shipyards wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een carbonvezelversterkte veerboot van 45 meter, gelijkend op deze aluminium Fast Ropax Ferry die de werf nu al bouwt. Het multipurpose vrachtschip Abis Dover profiteert zichtbaar van de opbouw voorop bij het beperken van water in het ruim


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above