Page 3

NMT Magazine 02

3 “We luisteren naar álle leden” Na vijf jaar voorzitterschap draagt Sjef van Dooremalen het stokje over aan Hans Voorneveld, in het dagelijks leven Executive director bij Damen Shipyards Group. Volgens Voorneveld ligt Netherlands Maritime Technology goed op koers. Het Joint Industry Project Hybrid 111 heeft als doel ontwerpgereedschappen te ontwikkelen om hybride voortstuwingsystemen voor schepen te optimaliseren. Dit moet leiden tot minder brandstofverbruik, lagere emissies en een langere levensduur. Ondanks de lage olieprijs blijven landen in het Midden-Oosten investeren in grootschalige projecten, zoals in de scheepsbouw en de offshore. Daarvan kan ook de Nederlandse maritieme sector profiteren. Nieuws Column: Onrustige markt, stabiele cijfers Meet the members Gespot op Twitter Update vanuit Brussel Projects Interview: Hans Voorneveld volgt Sjef van Dooremalen op als voorzitter: “We luisteren naar álle leden” Bedrijf in beeld Statistiek: Jaarcijfers 2014 Te water Bestuursmededelingen en Nieuwe leden Interview: Sector Managers houden scheepsbouwregels realiseerbaar Project: Tevredenheidsonderzoek: NMT is professioneel, verbindend en (pro-)actief Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Meer samenwerking tussen bedrijven, in-house trainingen én de toekenning van een keurmerk. Dat zijn drie trends op het gebied van de maritieme trainingen. Netherlands Maritime Technology luistert daarbij vooral naar de behoeften van de leden. Gezamenlijk hybride voort - stuwing optim aliseren Miden-oosten als groeimarkt KENNIS GROEIT ALS JE HET DEELT INHOUD Colofon redactieadviesraad Veronica Breed (v.breed@royalroos.com), Marjan van Delden (marjan@datema.nl), Cynthia Meulenkamp (cm@hatenboerwater. com) redactie Peter Zoeteman (zoeteman@maritimetechnology.nl), Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl), Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl), Joëlla Lucas (lucas@ maritimetechnology.nl), Linda te Veldhuis (secretaris) (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  Hans Buitelaar, John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Grafisch Bedrijf Crezée, Meerkerk uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Netherlands Maritime Technology Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) 22 En verder: 10 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 14 4 5 6 7 8 9 10 18 20 24 25 26 28 30 32 16


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above