Page 26

NMT Magazine 3, oktober 2015

26 TRADE Tekst: John Ekkelboom SEA Europe voorspelt toekomst Vraag naar nieuwbouw neemt weer toe Hoewel de vraag naar nieuwe schepen nooit meer zo’n piek zal bereiken als vijf jaar geleden, is de voorspelling dat deze sector tot 2035 weer een gezonde groei zal doormaken. Dit blijkt uit de laatste voorspellingen van SEA Europe, de Europese branchevereniging voor scheepswerven en toeleveranciers. De werkgroep Market Forecast van SEA Europe bestaat inmiddels ruim veertig jaar. Haar taak is voor de Europese scheepsbouwers en toeleveranciers te onderzoeken en te voorspellen welke ontwikkelingen hun sector in de toekomst zal doormaken. Jenny Braat, managing director en CEO van Danish Maritime en voorzitter van de werkgroep, legt uit waarop de voorspellingen worden gebaseerd. ‘We kijken naar de verwachtingen omtrent de wereldeconomie en wat die betekenen voor het transport. De cijfers van het IMF spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens nemen we de wereldwijde zeevloot onder de loep, om te zien hoe die zich in het kader van de te verwachte transportbehoefte zal ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld de totale vraag naar schepen toenemen en moeten schepen die verouderd zijn of niet meer voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving worden vervangen.’ Zelf onderzoeken Met al dit soort informatie is het mogelijk om te voorspellen hoeveel nieuwbouw er in de toekomst nodig zal zijn. Dat de werkgroep al deze gegevens zelf verzamelt en analyseert, is volgens Braat essentieel. ‘Uiteraard kunnen we deze informatie ook kopen van grote bureaus als Clarkson en IHS-Fairplay, waarmee we nauw samenwerken. Echter, wanneer je dit soort voorspellingen niet zelf doet en aan anderen overlaat, zal je als branchevereniging de markt minder goed begrijpen. Dat inzicht is juist zo belangrijk om vroegtijdig te kunnen inzien in welke richting die markt zich gaat ontwikkelen.’ De recente analyses tonen aan dat op korte termijn de scheepsnieuwbouw op het huidige niveau zal blijven. Op lange termijn ziet de werkgroep wederom een groei ontstaan als gevolg van landen met opkomende economieën, stabilisatie van de OESO-landen, een toenemende energieconsumptie en een groeiende wereldbevolking. Daardoor zal de handel en daarmee het transport van goederen toenemen. Het aandeel van het vervoer over zee, dat nu zo’n 90 procent bedraagt, zal gelijk blijven maar in werkelijke omvang dus toenemen. Braat zegt dat


NMT Magazine 3, oktober 2015
To see the actual publication please follow the link above