Page 27

NMT Magazine 3, oktober 2015

Interview 27 Bijeenkomst van de werkgroep Market Forecast van SEA Europe afgelopen juni de behoefte aan nieuwe schepen over twintig jaar 68 procent hoger zal liggen. ‘De toekomst ziet er gunstig uit. De capaciteit van de markt is er, maar dan moeten we ons wereldwijd wel houden aan een level playing field.’ Primeur Werden de voorspellingen van de werkgroep voorheen alleen binnen een kleine groep insiders verspreid, de laatste voorspellingen van 2014-2035 zijn voor het eerst opgenomen in een uitgebreid rapport dat voor alle geïnteresseerden beschikbaar is. Braat: ‘Nu hebben we de resultaten naar alle scheepswerven en toeleveranciers toegestuurd. Maar ook iedereen die betrokken is bij de maritieme industrie, zoals ambtenaren uit diverse landen, de Europese Commissie en universiteiten, kunnen het rapport inzien. Bovendien hebben we op de International Shipbuilding Forecast Expert Meeting, de jaarlijkse bijeenkomst – dit jaar was Japan gastheer - waar wij en Japan, Korea en China elkaars voorspellingen uitwisselen, ook onze resultaten gepresenteerd. We zagen dat alle voorspellingen dezelfde trend laten zien.’ Ralph Dazert, Market Analyst van Netherlands Maritime Technology en evenals Braat lid van de werkgroep Market Forecast, vertelt dat de achterban de nieuwe uitvoerige wijze van presenteren van de voorspellingen erg positief heeft ontvangen. ‘Dat geldt overigens niet alleen voor Nederland maar voor heel Europa. De salesmensen van toeleveranciers en scheepsbouwers zijn blij met dit cijfermateriaal. Daarmee kunnen zij hun projecties voor de toekomst onderbouwen. Uiteraard blijft het een theoretisch verhaal gebaseerd op bestaande cijfers en ervaringen. Er kunnen straks altijd externe factoren een rol spelen waar je geen vat op hebt. Vooralsnog kijken we met een zonnige blik naar de toekomst.’ Het rapport SEA Europe market forecast 2014-2035 is te downloaden op www.seaeurope.eu. “De capaciteit van de markt is er, maar dan moeten we ons wereldwijd wel houden aan een level playing field” Meer informatie Ralph Dazert Market Analyst T 088 44 51 023 E dazert@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 3, oktober 2015
To see the actual publication please follow the link above