Page 3

NMT Magazine 3, oktober 2015

Concurrerende schepen voor short sea 3 De crisis in de Europese short sea markt is nog niet overgewaaid. Toch zijn er in deze nichemarkt lichtpuntjes voor scheepswerven en toeleveranciers. De verwachting is dat de kustvaart over vijf jaar weer voldoende winstgevend is. De Indonesische markt biedt kansen voor de Nederlandse maritieme sector. Juist nu: de Indonesische regering heeft grote ambities op het gebied van scheepsbouw. Kennis overdragen is een vak apart, maar het kan ook leuk en stimulerend zijn. Én het is in het belang van het bedrijf. Netherlands Maritime Technology organiseert voor het eerst een masterclass KennisOVERdrager. Nieuws Column: Interne processen om trots op te zijn Meet the members Project Update vanuit Brussel Social Media en Nieuws Interview: “Verwachting: markt over vijf jaar weer winstgevend” Bedrijf in beeld Statistiek: Zit er toekomst in de Short Sea? Te water en Nieuwe leden Bestuursmededelingen Interview: SEA Europe voorspelt de toekomst Project: Veel nieuws onder de zon bij Trade Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender De introductie van de (las)robot in de Nederlandse scheepsbouw zal niet lang meer op zich laten wachten. Robotica levert niet alleen voordelen op in het bouwproces, maar is ook noodzakelijk om de wereldwijde concurrentie een stap voor te blijven. Indonesië: AziË VOR GEVORDERDEN Kennis overdragen is een vak apart De tijd is rijp voor robotica INHOUD Colofon redactie Peter Zoeteman (zoeteman@maritimetechnology.nl), Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl), Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl), Joëlla Lucas (lucas@ maritimetechnology.nl), Linda te Veldhuis (secretaris) (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Grafisch Bedrijf Crezée, Meerkerk uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Netherlands Maritime Technology Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) 22 En verder: 10 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 14 4 5 6 7 8 9 10 18 20 24 25 26 28 30 32 16


NMT Magazine 3, oktober 2015
To see the actual publication please follow the link above