Page 15

NMT Magazine 1, januari 2016

15 “De werkgroepleden zijn aan de slag gegaan met de gekozen versnellers: een experimenteel mobiliteitsplatform, ‘business case return on investment’ en goed leiderschap Mobiliteitsplatform Dat laatste sluit mooi aan op het beoogde experimentele mobiliteitsplatform, vervolgt De Ridder. “Wij zijn als Damen een grote organisatie en hebben dus intern de mogelijkheden om mobiliteit te stimuleren. Zo zijn we bezig met het opzetten van een interne vacaturebank. Daarnaast willen we onderzoeken of we middels een mogelijk platform ook regionaal kunnen werken aan die mobiliteit. We gaan met verschillende werkgevers om de tafel zitten om de mogelijkheden te exploreren. Het idee is om werknemers die in hun eigen omgeving vastlopen, de kans te bieden bij een collega-bedrijf hun kennis en vaardigheden te verbreden of juist over te dragen aan een jongere generatie. Dat kan tijdelijk of voor een langere periode. Hoe we dat invullen, weten we nog niet.” Return on investment Henk Slettenhaar, HR-directeur bij Caterpillar-dealer Pon Power en eveneens lid van de werkgroep, gaat zich bezighouden met de versneller `business case return on investment’. Ook zijn bedrijf houdt zich intensief bezig met het thema duurzame inzetbaarheid. Zo heeft Pon Power het programma Pon Fit, waarbij per werknemer via een health check is gekeken waar iemand tijdens zijn werk tegenaan loopt. Slettenhaar: “We kijken dan naar vitaliteit en inzetbaarheid om vervolgens iedere werknemer persoonlijk te begeleiden en te voorkomen dat die uitvalt. Je ziet dat elke euro die je erin steekt, zich makkelijk terugverdient. Met de versneller willen we samen met Damen en DOSSIER Nyenrode kijken of je een dergelijke aanpak in een rekenmodel kunt vastleggen. Zo kunnen we het management duidelijk laten zien welke return on investment er is als je op deze manier de risico’s indamt en de productiviteit optimaliseert.” Leiderschap Alles valt of staat met goed leiderschap, zeggen Slettenhaar en Opstal. De HR-directeur van Pon Power benadrukt het belang van individueel leiderschap. “Uiteindelijk moet de medewerker zelf in actie komen.” Opstal vult aan dat ook goed leiderschap van leidinggevenden onontbeerlijk is. “Daar is de derde versneller op gericht. Op verzoek van de branche heeft NMT vorig jaar de training `KennisOVERdrager’ ontwikkeld, gericht op didactische vaardigheden, specifiek voor de maritieme sector. We kijken nu of we deze kunnen uitbreiden met managementvaardigheden, zodat leidinggevenden leren werknemers te motiveren.” Praat mee in Linkedin-groep NMT heeft een LinkedIn-groep gestart voor de deelnemers van de themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid’, zodat zij elkaar makkelijk kunnen vinden om ideeën en gedachten uit te wisselen over dit onderwerp. Ook andere geïnteresseerde leden zijn van harte welkom om mee te denken en/of een actieve bijdrage te leveren. Meer informatie Annette Opstal Human Capital Manager T 088 44 51 042 E opstal@maritimetechnology.nl van leidinggevenden”


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above