Page 16

NMT Magazine 1, januari 2016

16 Al sinds 1920, toen de Jones Act van kracht werd, is het voor buitenlandse scheepsbouwers vrijwel onmogelijk op de Amerikaanse markt te opereren. Deze wet zegt dat ‘coast-wise trade’ scheepsvervoer voor goederen en personen uitsluitend mag gebeuren met schepen die in de Verenigde Staten zijn gebouwd, eigendom zijn van Amerikanen en varen onder een VSvlag en met Amerikaanse bemanning. “Het is de laatste jaren zelfs nog erger geworden”, zegt Harriët Slager, senior public affairs officer van NMT in Brussel. “Schepen die niet voldoen aan de Jones Act-eisen, mochten voorheen slechts één haven aandoen. Inmiddels is dat één punt. Dus als je iets hebt afgeleverd op een platform in zee, mag je vervolgens geen Amerikaanse haven meer bezoeken. Een absurde situatie.” TTIP Al vaker hebben Europese scheepsbouwers geprobeerd een voet tussen de deur te krijgen in Amerika. Nu gaat voor het eerst een Europese vertegenwoordiging naar de Verenigde Staten om in de week van 8 februari voor- en tegenstanders van de Jones Act te spreken. Evenals Slager is Hans Voorneveld - voorzitter NMT en vicevoorzitter van SEA Europe - één van de delegatieleden. Hij legt uit dat in het kader van de TTIP, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag dat de VS en de Europese Unie willen sluiten, het een uitgelezen kans is om de Jones Act aan de orde te stellen. “Als je vrijhandel wilt, dan moet je dat protectionisme van tafel zien te krijgen. De Jones Act zal nooit helemaal verdwijnen, maar het zou mooi zijn als de Amerikanen een uitzondering maken voor bepaalde Europese producten. Wij willen ter plekke uitleggen wat wij te bieden hebben. Vanuit Europa hebben we inmiddels voldoende support en die willen we ook in de VS krijgen.” Importbelasting Slager en Voorneveld constateren dat de Europese scheepsbouwers veel te bieden hebben. Door het uitblijven van externe concurrentie is de innovatie binnen de Amerikaanse scheepsbouw sterk achtergebleven, terwijl die in Europa juist een continu stijgende lijn laat zien. Voorneveld: “Het gevolg is ook dat de schepen in Amerika twee- tot driemaal zo duur zijn als in andere delen van de wereld. Dat gaat ten koste van de Amerikaanse consument, want die betaalt meer voor het transport waarin die hogere scheepsprijzen zijn verdisconteerd.” Een ander groot probleem waarvoor de delegatie aandacht wil vragen, is volgens Slager de strenge beperkingen die TRADE Europese delegatie naar VS om Jones Act te bespreken Tekst: John Ekkelboom Hoop op kleine doorbraak Door de Jones Act zit de Amerikaanse markt voor buitenlandse scheepsbouwers inmiddels bijna honderd jaar op slot. De Europese maritieme sector strijdt al langere tijd voor een versoepeling van die wet. In februari 2016 gaat een delegatie vanuit SEA Europe, waaronder NMT-vertegenwoordigers, naar de Verenigde Staten om te discussiëren met voor- en tegenstanders van deze dubieuze regelgeving. De hoop is gevestigd op een kleine doorbraak.


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above