Page 20

NMT Magazine 1, januari 2016

CORROSION beschermt kathodisch meer dan 850 offshore windconstructies tegen corrosie. Offshore wind staat voor ‘groene’ energie, maar de traditionele opofferingsanodes kunnen echter niet bepaald ‘groen’ worden genoemd. Een offshore windpark, bestaande uit 80 windmolens die op een monopile in de zeebodem staan, verbruikt op deze manier ongeveer 750 ton aluminium. Door toepassing van Corrosion’s Impressed Current Cathodic Protection system (ICCP), wordt de schade door uitstoot van Mixed Metal Oxide (MMO) in de zee beperkt tot 1 kg. Laboratorium De uitbreiding van het bedrijf met een laboratorium, toont aan hoe Corrosion omgaat met innovatie en duurzaamheid. Eén van de doelstellingen is het oplossen van specifieke corrosievraagstukken voor de offshore wind industrie. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn microbiële corrosie (MIC) en het beschermen van de binnenkant van het onderwatergedeelte van de fundaties tegen corrosie, zonder uitstoot van (gevaarlijke) concentraties gas. 20 Voor de maritieme sector worden diverse alternatieve antifouling systemen onderzocht en ontwikkeld. Deze moeten er voor zorgen dat koelwatersystemen kunnen worden gevrijwaard van aangroei van bijvoorbeeld algen en mosselen, op basis van niettoxologische eigenschappen. Duurzaamheid – kennis, innovatie en export Door deze kennis nu in huis te ontwikkelen, verwacht CORROSION haar sterke, internationale concurrentiepositie verder uit te bouwen. Landen die hun duurzaamheidsagenda willen realiseren via offshore wind energie, kunnen hierdoor nog beter worden ontzorgd. Door de uitkomsten van deze onderzoeken direct toe te passen in haar producten, kan CORROSION haar afnemers duurzaam ondersteunen in het operationeel houden van haar assets. CORROSION is van mening dat duurzaamheidsvraagstukken een directe bijdrage leveren aan haar organisatiedoelstellingen. www.corrosion.nl INNOVATION Duurzaamheid bij Corrosion


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above