Page 22

NMT Magazine 1, januari 2016

Rapport ‘Mapping the European maritime cluster’ verschenen Voorzet voor studie door Europese Commissie In november 2015 heeft Netherlands Maritime Technology een rapport opgesteld met de titel ‘Mapping the European maritime cluster’. Het rapport werd geschreven als voorzet op een studie door de Europese Commissie. Het Europese Netwerk van Maritieme Clusters (ENMC) spant zich in om de omvang van de ‘Blue Economy’ goed in beeld te krijgen. In samenwerking met DG Mare, een ministerie van de Europese Commissie, zet ENMC zich in voor het creëren van een succesvolle en gebruiksklare studie. ENMC en DG Mare trekken minstens twee jaar uit voor deze studie. Alleen al één jaar wordt besteed aan het juist krijgen van alle definities. NMT heeft geprobeerd een eerste voorzet voor de studie te geven. Het Europese maritieme cluster werd hierbij in categorieën opgedeeld volgens de indeling uit de Maritieme Monitor (2014), gemaakt door Ecorys en Nederland Maritiem Land in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rapport van NMT poogt een beeld te schetsen van de ‘Blue Economy’ en de problemen waar de Europese Commissie waarschijnlijk tegenaan gaat lopen als ze de studie gaat uitvoeren. De 28 EU-landen en Noorwegen zijn bestudeerd om tot een Europees beeld te komen. 22 Tekst: Ralph Dazert De studie van NMT is deels gebaseerd op het ‘Blue Growth’ rapport van 2012, waarin de omvang van de maritieme industrie geschat werd op 485 miljard euro toegevoegde waarde en 5,5 miljoen personen directe werkgelegenheid. De cijfers van NMT komen lager uit, wat deels te verklaren is uit het feit dat de definities van NMT minder breed zijn. “Wij constateren diverse knelpunten waar de Europese Commissie in haar studie rekening mee moet houden” TRADE


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above