Page 23

NMT Magazine 1, januari 2016

23 Bruto toegevoegde waarde (in miljarden euro’s) Directe werkgelegenheid (in miljoenen FTE) De eindcijfers van het NMT rapport zijn: • Totale directe werkgelegenheid Europese maritieme cluster: 2,8 miljoen mensen • Toegevoegde waarde over bepaalde categorieën: 222 miljard euro • Omzet over bepaalde categorieën: 74 miljard euro De conclusies van het rapport van NMT zijn: - Er is veel verschil in informatievoorziening per Europees land. Sommige landen zijn goed georganiseerd, met name de Benelux-landen, andere landen hebben weinig tot geen informatie over hun cluster - Er moet een éénduidige aanpak komen wat betreft de definiëring van het maritieme cluster - Meer Europese samenwerking is nodig om de maritieme cluster in beeld te krijgen Het rapport is te downloaden onder ‘Sectorinformatie’ op www.maritimetechnology.nl. Een aantal knelpunten waar NMT tegenaan liep tijdens het zoeken naar informatie waren: - Voor sommige sectoren is het erg moeilijk om informatie te vinden. Dit geldt onder andere voor de marine, maritieme dienstverlening en offshore. - De berekeningsmethoden verschillen per land en dit maakt het moeilijk om met één groot plaatje te komen. Directe werkgelegenheid bijvoorbeeld moet goed gedefinieerd worden zodat alle landen hiermee aan de slag kunnen, zodat in de toekomst veranderingen goed bijgehouden kunnen worden. STATISTIEK Meer informatie Ralph Dazert Market Analyst T 088 44 51 023 E dazert@maritimetechnology.nl 600 500 400 300 200 100 0 2015 2020 (verwachting) Bron: Europese Commissie, Blue Growth report, 2012 7 6 5 4 3 2 1 0 2015 2020 (verwachting) Resultaten


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above