Page 27

NMT Magazine 1, januari 2016

27 ballastwatertanks. De lijst met voorwaarden is lang. Er gaat nooit subsidie naar een héle vloot. Een aanvraag (op 16 februari 2016 sluit de volgende termijn) vraagt om een gedegen voorbereiding. Voor de Europese subsidie Interreg, waarbij het vooral om technologische vernieuwing en interregionale samenwerking gaat, is er meer tijd. Echter: alleen de overheid of een stichting kan de aanvraag indienen. Vanuit het ministerie Infrastructuur en Milieu liet senior beleidsmedewerker Zeehaven en Zeevaart Wouter Pietersma zijn licht schijnen over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ingesteld door Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank (EIB). Dankzij Europese garanties kunnen reders makkelijker toegang krijgen tot (meer aantrekkelijke) financiering om hun vloot te verduurzamen. Begin volgend jaar start de pilot Green Shipping Finance Tool. Een garantiestelling sluit een subsidie overigens niet uit, stelde Pietersma. Resultaat Directeur Khalid Tachi van het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) vertelde in een notendop hoe een aanvraag voor Europese subsidie tot resultaat kan leiden. EICB kreeg het, als onderdeel van een consortium, voor elkaar om 10 miljoen euro CEF-subsidie binnen te halen om de komende drie jaar binnenvaartschepen om te bouwen tot schepen die op LNG varen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zijn adviezen: “Heb een goed verhaal, heb toegang tot een goed netwerk in Europa en juich niet voordat de handtekening is gezet.” Netherlands Maritime Technology is, zo lichtte Innovation & Human Capital Director Marnix Krikke toe, betrokken bij innovatieprojecten van het Europese (subsidie)programma Horizon 2020. Het project Retrofit is afgerond. Een samenwerkingsproject van twaalf Europese landen, Lean Ships, loopt nog. Dit project heeft DOSSIER tot doel om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van kleinere en middelgrote schepen met een kwart terug te dringen. Grote Europese scheepsbouwers, kennisinstellingen en universiteiten werken hierin samen, mede dankzij een Europese subsidie van 17 miljoen euro. Overleg met de EIB Netherlands Maritime Technology is met de Europese Investeringsbank (EIB) in overleg over de inzet van middelen voor de duurzame scheepsbouw. Volgens Sector Manager Sander den Heijer van NMT heeft de EIB interesse getoond in een tool die binnen het project Retrofit is ontwikkeld. De EIB kan deze tool gebruiken bij de beoordeling van aanvragen voor financiering. “Wij zouden graag zien dat het verplicht wordt om de beschikbare middelen in Nederland of in ieder geval Europa te besteden,” aldus Den Heijer na afloop van het seminar. Rijksdienst voor Ondernemen Voor meer informatie over Europese subsidies kunt u terecht op www.rvo.nl. Meer informatie Sander den Heijer Sector Manager T 088 44 51 036 E heijer@maritimetechnology.nl Presentaties seminar Netherlands Maritime Technology is één van de partners van het platform Schone Scheepvaart. Tijdens het seminar ‘Financiering groene technologie aan boord’ op 9 december lichtten zeven sprekers de mogelijkheden voor financiering toe, onder wie ook Roland Starmans van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en James Mitchell van Carbon War Room. Alle presentaties zijn te vinden op de website van het platform: www.schonescheepvaart.nl onder Seminars.


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above