Page 28

NMT Magazine 1, januari 2016

28 INNOVATION Tekst: Lisette Vos Duurzaamheid vraagt om innovatie Behoeften ontstaan uit nieuwe regelgeving en wensen van de markt Het jaarplan 2016 staat in het teken van duurzaamheid. Netherlands Maritime Technology is al langer betrokken bij Europese, landelijke en regionale programma’s die innovaties voor duurzame schepen ontwikkelen én houdt de vinger aan de pols bij (nieuwe) regelgeving. Duurzame scheepvaart vraagt om innovatieve technologieën die hun waarde hebben bewezen. Of deze innovaties nu voortkomen uit de strengere regelgeving om de uitstoot terug te dringen of uit de vraag vanuit de markt, er is behoefte aan groene technologie die werkt in de praktijk. “De techniek om schepen te verduurzamen is volop in ontwikkeling. Omdat het om forse investeringen gaat, vragen marktpartijen om technische oplossingen die de praktijktest al hebben doorstaan,” stelt Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director van NMT. Het Europese (subsidie)programma Horizon 2020, waarbij NMT nauw betrokken is, stimuleert duurzame innovaties. In dit programma worden risico’s in kaart gebracht en de effecten van groene technologie vastgesteld. Het meest recente project is LeanShips (Low Energy and Near to Zero Emission Ships). Aan dit Europese innovatieproject, met een subsidie van 17 miljoen euro, doen onder meer grote scheepswerven, maritieme toeleveranciers en kenniscentra uit twaalf Europese landen mee. Een deelproject, waar Damen Shipyards aan meewerkt, is de ontwikkeling van een sleepboot die op CNG (gecomprimeerd aardgas) of LNG (vloeibaar aardgas) vaart. Kaf van het koren scheiden Binnen het Europese programma Horizon 2020 is in 2015 het project Retrofit afgerond. Dat project heeft onder meer een tool opgeleverd die in kaart brengt wat de kosten en de effecten zijn van een nieuwe groene technologie aan boord. Volgens Krikke helpt deze (reken)methode om een keuze te maken voor die duurzame technologie die het meeste oplevert. “Je scheidt het kaf van het koren,” stelt Krikke. Reders en werven kunnen deze tool gebruiken. “Als je goed kan onderbouwen wat de effecten zijn van een duurzame technologie, dan helpt dat bij een aanvraag voor financiering.”


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above