Page 29

NMT Magazine 1, januari 2016

Interview 29 Marnix Krikke: “De techniek om schepen te verduurzamen is volop in ontwikkeling” Niet alleen op Europees niveau werken partners in de maritieme sector samen om innovaties in de markt te zetten. Vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie Maritiem is het Nederlandse joint-industry project Hybrid 111 uitgevoerd, waarvan NMT de coördinatie doet. Doel van dit project is om de technologie van hybride voorstuwing voor verschillende scheepstypen te verbeteren (zie ook artikel in NMT Magazine nummer 3 / 2015, pagina 22-23). Regionaal zijn er ook initiatieven, zoals MariGreen. Mede dankzij de Europese subsidie Interreg ontwikkelen Nederlandse en Duitse bedrijven in de noordelijke regio schepen die op windenergie of op LNG varen. Vinger aan de pols Tegelijkertijd houdt NMT de vinger aan de pols als er ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzame regelgeving. Voorbeeld is de Energy Efficiency Design Index (EEDI). Volgens deze IMO-regeling moet het vermogen van schepen omlaag, waardoor ze minder energie verbruiken. Deze regeling raakt vooral Nederlandse schepen voor de kleinhandelsvaart, stelt Krikke. “We juichen de trend van minder vermogen toe, maar zoeken wel naar een veilige ondergrens. Als het vermogen te laag is, kan een schip in zwaar weer uit koers raken.” In een gezamenlijk project van NMT, MARIN, Conoship en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt nader onderzoek gedaan naar die veilige ondergrens. Een ander actueel thema is de recycling van schepen. Eigenaren zouden niet langer een afgedankt schip – tegen lage kosten - naar sloopwerven in Azië moeten brengen. De milieu- en arbeidsomstandigheden op deze werven zijn vaak erbarmelijk. Een verantwoorde aanpak is echter veel duurder. De Europese Commissie heeft - in afwachting van een mondiaal IMO-verdrag - een regeling opgesteld om schepen (die onder de EU-vlag varen) versneld en op een verantwoorde manier te recyclen. Om die aanpak te stimuleren, komt er mogelijk geld vanuit Europa beschikbaar. NMT vindt dat niet alleen reders een financiële stimulans moeten krijgen, maar ook bedrijven die de schepen recyclen. Krikke: ”Mogelijk levert dit kansen op voor de Nederlandse werven.” Activiteiten duurzaamheid Meer informatie over de genoemde projecten vindt u onder Projecten op www.maritimetechnology.nl. Netherlands Maritime Technology stelt komend jaar het thema duurzaamheid centraal. De activiteiten worden aangekondigd op www.maritimetechnology.nl. Meer informatie Marnix Krikke Innovation & Human Capital Director T 088 44 51 031 E krikke@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above