Page 3

NMT Magazine 1, januari 2016

De hype voorbij Duurzaamheid: kansen in de markt Duurzaamheid staat bij maritieme bedrijven steeds vaker op de strategische agenda. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van strengere regelgeving. Het jaarplan 2016 staat in het teken van duurzaamheid. Netherlands Maritime Technology is al langer betrokken bij Europese, landelijke en regionale programma’s die innovaties voor duurzame schepen ontwikkelen én houdt de vinger aan de pols. 3 Door de Jones Act zit de Amerikaanse markt voor buitenlandse scheepsbouwers inmiddels bijna honderd jaar op slot. De Europese maritieme sector strijdt al langere tijd voor een versoepeling van die wet. Column: Verwachtingen voor 2016 Social Media en Nieuws Update vanuit Brussel Te water en Meet the members Bedrijf in beeld Statistiek: Rapport ‘Mapping the European maritime cluster’ verschenen Bestuursmededelingen en Nieuwe leden Dossier: Kansen voor financiering groene technologie aan boord Projecten: NISS jubileum aanleiding om vooruit te kijken naar de maritieme toekomst Nieuws Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Tijdens de themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid’, die NMT in oktober 2015 exclusief voor haar leden organiseerde, besloot de achterban dit thema voortvarend aan te pakken. Duurzaamheid vraagt om innovatie Europese delegatie naar VS om Jones Act te bespreken Versnellers duurzame inzetbaarheid van personeel INHOUD Colofon redactie Peter Zoeteman (zoeteman@maritimetechnology.nl) Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl) Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl) Joëlla Lucas (lucas@maritimetechnology.nl) Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Elma Media BV uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Elma Media BV Gerda Metz (E g.metz@elma.nl, T (0226) 331 652) 28 En verder: 10 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 14 5 7 9 19 20 22 25 26 30 33 34 36 16


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above