Page 30

NMT Magazine 1, januari 2016

INNOVATION NISS jubileum aanleiding om vooruit te kijken naar de maritieme toekomst Werkgroepen vullen scenario’s in In 2016 viert Stichting NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) haar honderdjarig bestaan. Om dit jubileum te vieren én de positie van de maritieme sector als bijzonder, innovatief en toekomstgericht voor het voetlicht te brengen, kijkt het NISS in het jubileumjaar vooruit, naar de maritieme wereld in 2050. Scenario’s In 1916 werd Stichting NISS opgericht op initiatief van enkele vooraanstaande Rotterdammers, zoals de heren Goudriaan, Hudig en Ruys. Als lange termijn denkers zagen zij het belang in van een vooraanstaande positie van de maritieme bedrijfstak en haar landelijke bekendheid in technische voorsprong, lang voordat de woorden ‘public relations’ en ’innovatie’ waren uitgevonden. De stichting heeft Netherlands Maritime Technology gevraagd de brede maritieme sector te betrekken bij het ontwikkelen van scenario’s richting 2050. Voor deze scenario’s, denkbare toekomstbeelden in verhaal uitgewerkt, spelen drijvers als duurzaamheid en geopolitieke stabiliteit een belangrijke rol. De scenario’s krijgen een maritieme invulling, waarbij niet alleen de type schepen en operaties aan bod komen, maar ook het ontwerp, 30 Tekst: Sanne de Vleeschhouwer de bouw en ontwikkelingen in de techniek (in zowel de maritieme sector als daarbuiten). Werkgroepen De invulling van de scenario’s wordt gedaan door een groot aantal ervaren maritieme professionals en door professionals van buiten de sector die samenwerken in vier werkgroepen. Daarbij kijken ze niet alleen naar de verre toekomst maar ook naar de uitdagingen en de barrières op de korte termijn en de wijze waarop de sector daar nu al op in kan spelen. De (inhoudelijke) output van de werkgroepen wordt gebruikt als uitgangspunt voor een visie van de Nederlandse maritieme sector op de maritieme wereld in 2050 en biedt daarmee een lange termijn perspectief voor de Maritieme Kennis en Innovatie Agenda van TKI Maritiem Foto: DNV GL©Toftenes Multivisjon AS. Voorbeeld van de ReVolt, een concept short sea schip.


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above