Page 31

NMT Magazine 1, januari 2016

31 Foto: DNV GL©Toftenes Multivisjon AS. Voorbeeld van de ReVolt, een concept short sea schip. “NISS heeft NMT gevraagd de brede maritieme sector te betrekken bij het ontwikkelen van scenario’s richting 2050” (scope 2016 – 2019). De output van de werkgroepen kan gebruikt worden door bedrijven, kennisinstellingen en de overheid bij het ontwikkelen van visie en strategie. Het levert materiaal voor die organisaties om in te spelen op de verwachte revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van technologie en organisatie. Naast de scenario studie vindt ook een profielwerkstukkenwedstrijd plaats voor Rotterdamse scholieren en opent in het najaar van 2016 een tentoonstelling in het Maritiem Museum. De eindresultaten van het traject worden gepresenteerd op 10 oktober 2016 in Rotterdam. NISS 100 jaar Wilt u meer weten over de achtergrond van dit project, kijk dan op www.niss100.nl. Hier treft u ook andere relevante publicaties en toekomstvisies voor de sector. Meer informatie PROJECTEN Sanne de Vleeschhouwer Innovation Manager T 088 44 51 032 E vleeschhouwer@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above