Page 33

NMT Magazine 1, januari 2016

33 NIEUWS Maritieme Monitor 2015: meer groei dan Nederlandse economie Maritieme bedrijven presteerden in 2014 beter dan de Nederlandse economie als geheel. De toegevoegde waarde van de maritieme cluster steeg 3,3%, de totale werkgelegenheid met 3,2%. Dat staat in de Maritieme Monitor 2015. De Havenmonitor 2015 geeft een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse zeehavens. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde beide rapporten vandaag aan Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land, en Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. “Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken”, stelt minister Schultz. De onzekerheden zijn bovendien niet voorbij. “De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart – we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten.” Van Sluis: “Uiteraard werkt de maritieme sector keihard om mee te blijven spelen in de wereldtop. Door de gouden driehoek van samenwerking: branches/bedrijfsleven – kennisinstituten – overheid, te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen en onzekerheden in het maritieme domein het hoofd te bieden. Als maritieme sector willen we daarom volwaardig en evenredig meedraaien in de Topsector Water om dit te kunnen realiseren.” De Maritieme Monitor 2015 is te bestellen bij Nederland Maritiem Land via www.maritiemland.nl/bestelformulier-maritiememonitor 2015. Dossier Microplastics hoog op agenda Deelname onderzoek Arbeidsmarktmonitor 2015-2016 NMT heeft tijdens een conferentie over het reduceren van microplastics in het milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in december 2015 heldere input gegeven over de werkmethode van de Nederlandse maritieme industrie op het gebied van microplastics. De verwijderde verflagen van schepen worden als mogelijke bron gezien voor microplastics in de oceaan. Duidelijk is dat er in verf polymeren zitten en deze een basis vormen voor microplastic. Voor deze producten in verf is echter nog geen alternatief voor handen. Gezamenlijk met de verfindustrie zet NMT zich in de toekomst in voor innovatie in verfproducten. NMT heeft tijdens de conferentie input gegeven namens de maritiem-technologische sector. Er was consensus dat bij Nederlands maritieme bedrijven een minimale emissie te verwachten is door verplichte branchebrede werkvoorschriften. Nederland is in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie. In deze positie neemt Nederland onder andere microplastics mee als agendapunt met prioriteit. NMT volgt de berichten aangaande microplastics. De afgelopen maanden heeft NMT diverse overleggen gevoerd met stakeholders. www.maritimetechnology.nl/standpunten/microplastics Om een goed beeld te krijgen van de personeelsbehoefte in de maritiem-technologische sector voert NMT ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uit onder de leden. De uitkomsten worden gebruikt voor het sectorale arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. De algemene contactpersonen bij de leden hebben de eerste week van januari een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Voor een goed beeld van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor de Nederlandse scheepswerven en maritieme toeleveranciers is een hoge respons noodzakelijk en NMT dankt haar leden daarom alvast hartelijk voor hun medewerking. Onderzoeksbureau Ecorys voert de arbeidsmarktmonitor uit in opdracht van Nederland Maritiem Land.


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above