Page 34

NMT Magazine 1, januari 2016

34 MEDEWERKERS Dit is Netherlands Maritime Technology Elena Stroo-Moredo Professional Training Manager T 088 44 51 043 E stroo@maritimetechnology.nl “Ik ontplooi graag activiteiten met, voor en door de leden” Na haar opleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft heeft Elena ruim 6 jaar bij diezelfde opleiding gewerkt als onderzoeker en docent. Haar onderzoeken richtten zich hoofdzakelijk op het ontwerpproces van schepen. En als docent hield Elena zich bezig met het vak ‘Berging van schepen’. Sinds januari 2015 is Elena werkzaam bij NMT als Professional Training Manager. Waar kunnen leden bij jou voor terecht? “In mijn functie ben ik onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze bestaande trainingen en de ontwikkeling van nieuwe trainingen. Ook zet ik me in voor het opzetten van een gezamenlijke Academy met en voor onze leden. Leden kunnen mij bij terecht met inhoudelijke vragen over onze trainingen, incompany aanvragen, maar ook met goede ideeën voor trainingen die momenteel nog ontbreken in de maritieme technologie.” Wat is je leukste herinnering aan je werk bij Netherlands Maritime Technology? “Eén van de leukste aspecten van NMT is het contact met de leden en het ontplooien van activiteiten met, voor en door de leden. De gezamenlijke Academy is hiervan een geweldig voorbeeld. Door Academies van onze leden te koppelen en open te stellen voor de andere leden hopen we doelgericht kennis te delen met elkaar.” Waarom werk je in de maritieme sector? “Het is een echt voorrecht voor een scheepsbouwer zoals ik dat ik namens NMT bij veel lidbedrijven langs mag om een kijkje in hun keuken te nemen. Als een bezoek wat uitloopt vanwege een spontane en enthousiaste rondleiding over de werkvloer is dat de kers op de taart. Ik ben trots dat ik mag zeggen dat ik een scheepsbouwer ben en ik hoop via NMT een steentje bij te dragen aan onze prachtige sector.” Oscar Lauf Innovation Manager T 088 44 51 035 E lauf@maritimetechnology.nl “Ik kom graag in contact kom met leden die bezig zijn met innovatie en daarbij samenwerking zoeken” Oscar heeft een achtergrond als chemisch technoloog en heeft zich bij alle organisaties waar hij heeft gewerkt bezig gehouden met het stimuleren van innovatie, vanuit technisch, organisatorisch of financieel perspectief. Oscar is er van overtuigd dat de Nederlandse maritieme sector door continu te blijven innoveren haar toegevoegde waarde kan vergroten. Sinds april 2015 is Oscar bij NMT werkzaam als Innovation Manager. Waar kunnen de leden bij jou voor terecht? “Ik houd me bezig met het initiëren en begeleiden van innovatieprojecten. Dit betekent dat ik graag in contact kom met leden die bezig zijn met innovatie en daarbij samenwerking zoeken met andere bedrijven of kennisinstellingen. Want innovatie en samenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn focus ligt hierbij op Europese innovatieprojecten. Ik hoor graag welke innovatiethema’s leden belangrijk vinden en door workshops over nieuwe ontwikkelingen te organiseren wijs ik de sector op innovatiekansen.” Wat is je leukste herinnering aan je werk bij Netherlands Maritime Technology “Momenteel ik projectleider voor een groot Europees innovatieproject genaamd LeanShips. Hierin werken 46 bedrijven uit Europa, waarvan 12 uit Nederland, de komende 4 jaar samen aan energiebesparende en milieuvriendelijke innovaties. Dit project is mede geïnitieerd door NMT en zet de Nederlandse maritieme sector goed op de kaart. Er is vaak kritiek op Brussel, maar LeanShips is een voorbeeld van een project dat zonder steun vanuit de Europese Commissie waarschijnlijk niet van de grond zou zijn gekomen.” Waarom werk je in de maritieme sector? “Ik heb me altijd al met het stimuleren van innovatie bezig gehouden, vanuit de overtuiging dat er nog steeds voldoende kansen zijn voor de Nederlandse maakindustrie. De maritieme sector is hier een uitstekend voorbeeld van, al mogen we ons best wat minder bescheiden opstellen. Ik ben er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het concurrerend vermogen van de Nederlandse maritieme sector.”


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above