Page 5

NMT Magazine 1, januari 2016

5 COLUMN Zonder twijfel ligt er (weer) een enerverend jaar voor ons. De wereldeconomie is niet bepaald gezond. Opkomende economieën (inclusief de BRICS) kampen met sterk tegenvallende inkomsten uit grondstoffen, waarbij de sterk gedaalde olieprijs vooral van grote invloed is. De koersen van een groot aantal munten zijn sterk gedaald, terwijl schulden zijn toegenomen. Ontwikkelde economieën als Europa, Japan en Amerika groeien licht, maar tegelijkertijd nadert de rentestand in veel van deze landen de nul en worden honderden miljarden deze economieën ingepompt. Niet bepaald een teken van gezondheid. De consensus is echter dat vooral de ontwikkelingen van China in 2016 bepalend zullen gaan zijn. Hoe vertaalt zich dit naar onze industrie? Vrachttarieven bereiken nieuwe dieptepunten, door overcapaciteit en door een lager dan verwachte groei van de wereldhandel. Dat zal met name de toeleverende industrie merken richting Azië (containers, bulkers, tankers). De gang van zaken in de offshore behoeft weinig toelichting: zwaar teruglopende investeringen hebben grote gevolgen voor de olie- en gasindustrie en haar toeleverende bedrijven. Kansen in cruise, jachten, offshore en marine Waar liggen de kansen? Europa richt zich steeds meer op cruiseschepen, terwijl ook onze megajachten het heel goed blijven doen. In de offshore windsector moet nog heel veel gebeuren om de doelstellingen van 2020 te realiseren. Door toenemende onrust in de wereld is er in veel landen sprake van zich stabiliserende tot zelfs groeiende defensiebudgetten, wat zich zal gaan vertalen in een toenemende vraag naar bijvoorbeeld kustwacht- en patrouilleschepen. Verder blijven Nederlandse werven sterk in specialistische schepen zoals havenslepers, workboats en baggerschepen, juist ook door toepassing van innovatie. Duurzaam is noodzaak En, last but not least, duurzaamheid. De maatschappij schreeuwt om duurzaam gebruik van grondstoffen en vermindering van belasting op het milieu, maar ook om duurzame inzetbaarheid van mensen. Ook daar lopen de Nederlandse bedrijven vaak in voorop en is winst te behalen. Duurzaamheid is een wijd begrip, in dit magazine en in ons Jaarplan voor 2016 vindt u een uitsplitsing naar deze duurzaamheidsactiviteiten. De inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag (waarschijnlijk november 2016) en de wereldwijde zwavelwetgeving (waarschijnlijk 2020) gaan extra werk betekenen voor onze toeleveranciers en werven. Protectionisme bedreigt Een bijkomend effect van de druk op de scheepsbouw is dat vrijwel alle scheepsbouwlanden protectionistische maatregelen nemen. Daar blijven we ons, via Brussel, tegen verzetten. U leest verder in dit magazine (zie pagina 16) over de Jones Act en de voort etterende (excusez le mot) Spaanse Tax Lease (zie pagina 9). Ook in Korea en China gaan miljarden naar de scheepsbouw. Vergist u zich niet, dit zijn zeer ingrijpende bedreigingen voor ons, juist omdat bijdragen van de overheid in Nederland totaal ontbreken. Dat heeft ons sterk gemaakt, maar wij zullen het afleggen tegen minder efficiënte werven en toeleveranciers die wel steun van de overheid ontvangen. Juist in deze tijd. Veerkracht Positief is verder dat we bewegingen vanuit Brussel zien om ook onze sector te stimuleren vanuit de EIB of zogenaamde Junckerfondsen, waarover later meer. Ook is de euro zeer aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar het belangrijkste is wel dat de Nederlandse maritiem-technologische sector altijd veerkrachtig is geweest en we deze golven al eerder hebben doorstaan. Peter Zoeteman Netherlands Maritime Technology Verwachtingen voor 2016


NMT Magazine 1, januari 2016
To see the actual publication please follow the link above