Page 13

NMT Magazine 2, mei 2016

13 Chairman Damen Shipyards Group Kommer Damen Simonette Kraaij Hoofd Public Relations STC-Group Bewondering voor “Onze vmbo-docenten die door middel van toegankelijke gastlessen leerlingen op de basisschool interesseren voor techniek. Zo vergroten zij de kans dat deze jongeren straks kiezen voor een technische vervolgopleiding én dito baan.” Uitdaging in ”Het blijven vinden van aantrekkelijke stageplaatsen voor jongeren die bij ons een vakopleiding volgen. Want op school leren wij hen de theorie, maar het echte vak en de bedrijfsspecifieke kennis komt bij het bedrijfsleven vandaan. Een goede opleiding is immers altijd een samenspel tussen school, bedrijf en student.“ Een dag ruilen met “Ik zou wel een dagje willen ruilen met sprintster Daphne Schippers. Gewoon om te ervaren wat er nodig is om dit soort topprestaties te leveren en ook nog eens overeind te blijven in het geweld van het winnen van prijzen, het geven van interviews en het knippen van lintjes.” Herinnering vereniging “De start van het traject van de ‘ombouw’ van Scheepsbouw Nederland naar NMT. Er zijn door de projectgroep inhoudelijk sterke gesprekken gevoerd om een antwoord te vinden op de ‘Waarheen – Waarvoor’ vragen.“ Belang vereniging “NMT speelt wat ons betreft een belangrijke rol bij het aantrekkelijk houden en goed presenteren van de scheeps- en jachtbouwsector voor ambitieuze jonge mensen. Samen kunnen wij zorgen voor voldoende instroom. Daarnaast moet NMT zorgen voor een level playing field.” Herinnering vereniging “Ik heb de bijeenkomsten van wat vroeger Cebosine was, later Scheepsbouw Nederland en weer later NMT altijd plezierige, collegiale contacten gevonden. Ook met personen van buiten de scheepsbouw, maar wel in de maritieme sector. Ik herinner me ook dat mijn ouders vroeger de Cebosine-dag als een bijzonder uitje beschouwden, waar ze met veel plezier naar uitkeken. Ze keken op tegen de grote scheepsbouwers uit die tijd, zoals RDM, Wilton Fijenoord, Koninklijke Maatschappij De Schelde.” Belang vereniging “Het is van groot belang dat de maritieme industrie zich verenigt in een belangenvereniging, zoals NMT, NML en SEA Europe. Er zijn voortdurend belangen te verdedigen naar de politiek, zowel nationaal als internationaal. Er zijn gezamenlijke belangen ten aanzien van het onderwijsveld, regelgeving, gezamenlijke non-competitieve research en ontwikkelingen, bedrijfsverbeteringen en financieringssteun. Belangrijk is ook de verdediging tegenover voortdurende aanvallen op level playing field vanuit andere landen, ook soms binnen Nederland.” “Er is een groot gezamenlijk belang voor de Nederlandse scheepsbouw en de equipment industrie. We hebben er allemaal belang bij dat het bij onze collega’s zo goed mogelijk gaat ondanks het feit, dat we in de markt natuurlijk ook concurreren. Een grotere sector heeft een grotere aantrekkingskracht op studenten en een betere aantrekkingskracht voor kwalitatief hoge dienstverlening aan de sector.” MEET THE MEMBERS


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above