Page 14

NMT Magazine 2, mei 2016

Vooruitblik naar Tweede Kamerverkiezingen Maritieme strategie: tijd voor concrete acties Zeven minuten duurt het promofilmpje van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de maritieme strategie. Onder begeleiding 14 van een uptempo beat passeren de twaalf sectoren van het maritieme cluster de revue die wereldwijd groot aanzien genieten: van scheepsbouw tot watersport, van offshore tot maritieme dienstverlening. De maritieme sector, zo vertelt de voice-over, draagt al eeuwen bij aan het hoge welvaartsniveau in ons land. Met innovatie, durf en ondernemerszin. Maar die toppositie is niet vanzelfsprekend. De ambitie van de maritieme strategie is dan ook om een internationale duurzame toppositie van Nederland te realiseren. Een jaar na de presentatie van de maritieme strategie is de gezamenlijke ambitie van de overheid en het maritieme cluster uitgewerkt in drie zogeheten werkprogramma’s, zowel voor de zeevaart, de zeehavens, als de binnenvaart. Aan het vierde document voor de maritieme technologie wordt nog gewerkt. Netherlands Maritime Technology (NMT) levert een belangrijke bijdrage aan dit Werkprogramma maritieme maakindustrie voor 2016-2018. Hierin komen concrete acties voor de overheid en de sector te staan. Volgens Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director van NMT, is dit een belangrijke stap vooruit. “Met steun van de overheid kunnen we meer bereiken.” Focus op drie pijlers NMT kijkt tegelijkertijd vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. In een speciale brochure (zie kader) beschrijft NMT wat er nodig is om – met steun van de overheid – die toppositie te behouden en te versterken. Daarbij ligt de focus op drie zaken. Als eerste: stel een stimulerings- TRADE Een jaar na de presentatie van de maritieme strategie is het tijd voor concrete acties. In goed overleg met de overheid stelt de sector hiervoor het Werkprogramma maritieme maakindustrie op. Netherlands Maritime Technology kijkt tegelijkertijd alvast vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen. Tekst: Lisette Vos


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above