Page 15

NMT Magazine 2, mei 2016

interview 15 “Nederland moet concurreren met landen waarin de overheid de maritieme technologie meer ondersteunt en bescherming biedt” Brochure voor politiek Den Haag In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Netherlands Maritime Technology in een brochure duidelijk haar prioriteiten beschreven. NMT zet daarnaast de kenmerken van de sector als innovatieve exportparel op een rij en nodigt de overheid uit om samen meer in te zetten op duurzaamheid. De brochure is te vinden onder Publicaties op www.maritimetechnology.nl. maatregel in voor duurzame maritieme innovatie en ondersteun daarbij de maritieme kennisinstellingen. Twee: maak de overheid launching customer van Nederlandse maritieme innovaties. En: zet stevig in op exportpromotie. Krikke: “Dit zijn drie belangrijke pijlers van onze sector. Daarvoor hebben we middelen van de overheid nodig.” Volgens Arne Heutink, Trade Coördinator van NMT, speelt het internationale speelveld waarin de sector opereert een belangrijke rol. “We moeten concurreren met landen waarin de overheid de maritieme technologie meer ondersteunt en bescherming biedt. Onze overheid kan niet achterblijven.” Maatschappelijke opgaven De maritieme technologie kijkt echter niet alleen naar de overheid, maar zet zelf ook concrete stappen. Bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, het jaarthema van NMT. Zo ontwikkelt de sector innovatieve technologieën om de uitstoot van schepen verder terug te dringen. Eén van de ambities is om in 2050 een emissieloos schip te kunnen bouwen. Volgens Innovation Director Krikke kijken de maritieme bedrijven daarbij verder dan alleen economische belangen. “We dragen bij aan de Nederlandse economie, en voelen ons ook verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven in ons land. Daarin zijn we een partner van de overheid. Dat willen we verder uitbouwen.” Foto: Damen Schelde Naval Shipbuilding Foto: C. Job Naval Architects & Engineers


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above