Page 16

NMT Magazine 2, mei 2016

16 Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid is van groot belang om op meer terreinen innovaties te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld autonoom varen (zonder bemanning, zie ook pagina 36). Volgens Krikke kan de overheid in deze ontwikkeling een belangrijke rol spelen door middelen beschikbaar te stellen. “De overheid kan met financiële instrumenten de introductie van risicovolle innovaties versnellen. Dat kan voor bedrijven net die extra stimulans zijn om de benodigde investeringen te doen. Zeker in deze tijd, waarin de orderstroom uit de olie- en gasbedrijven terugloopt.” De overheid kan daarnaast haar rol als launching customer meer oppakken, vindt NMT. Op eigen schepen die voor de Marine en/of Rijksrederij worden besteld, kunnen dan innovatieve technieken worden toegepast. “Dat helpt de industrie om innovatieve oplossingen te bedenken en op de civiele markt te brengen”, aldus Krikke. Exportpromotie Ondersteuning van de exportpromotie door de overheid blijft een onverminderd punt van aandacht. De Topsector Water, waarin de maritieme sector participeert, maakt zich hard om de exportwaarde voor 2020 flink te verhogen. Opkomende economieën krijgen extra aandacht. Zo heeft Nederland Maritiem Land (inclusief NMT) drie Maritieme hotspots aangewezen: Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en de Golf van Mexico. Andere kansen liggen er voor de maritieme sector in het programma Internationale Waterambitie van drie ministeries (zie ook pagina 20). Arne Heutink van NMT stelt echter ook dat de middelen vanuit de overheid vooralsnog ontbreken. “Onze inzet om in het buitenland te excelleren, wordt hierdoor beperkt.” Directeur Arjen Uytendaal van Nederland Maritiem Land stelt ook dat het tijd is voor concrete acties. De maritieme strategie, die de Tweede Kamer een jaar geleden heeft vastgesteld, is een goede stap in de goede richting. Winstpunt is onder meer dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu het eerste aanspreekpunt is voor de gehele maritieme sector. “Maar met een mooie strategie en een flitsend filmpje ben je er niet”, stelt Uytendaal vast. “We werken met de overheid nu aan de invulling van de werkprogramma’s. Resultaten moeten nog volgen. We moeten vanuit de sector de vinger aan de pols blijven houden.” TRADE “De overheid kan haar rol als launching customer meer oppakken” Foto: Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above