Page 20

NMT Magazine 2, mei 2016

De Internationale Waterambitie, opgesteld door de ministeries Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, zoomt in op de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden en onvoorspelbare buien bedreigen wereldwijd steeds meer grote groepen mensen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de drie ministers dat zij niet willen toekijken hoe de gevolgen van overstromingen, droogte, orkanen en tsunami’s steeds meer mensenlevens eisen. Zij pleiten voor een gezamenlijke en internationale aanpak. Concreet doel voor de komende drie jaar is onder meer dat de (water)veiligheid in minstens acht stedelijke delta’s – mede dankzij de inzet van Nederland – meetbaar is verbeterd. Juist rond de stedelijke delta’s, zoals in Indonesië, zijn de risico’s rond waterveiligheid groot en urgent. Dat vraagt ook om slimme coalities en actief bouwen aan internationale netwerken. En daarvoor is de expertise nodig van zowel de Nederlandse Deltatechnologie, Watertechnologie als de Maritieme technologie, schrijven de ministers. Integrale aanpak Volgens Arne Heutink, Trade Coördinator van Netherlands Maritime Technology, sluiten de ambities van de Internationale Waterambitie aan op de kennis en expertise van de maritieme 20 sector. “De overheid keek eerst vooral de naar Delta- en Watertechnologie. Als maritieme sector hebben wij sterk gepleit voor een integrale aanpak. De aanleg van een haveninfrastructuur en begaanbare vaarwegen zijn bijvoorbeeld essentieel voor een veilige leefomgeving. Wij bieden als sector oplossingen op en rond het water. Zo kan de inzet van vrachtschepen een alternatief zijn voor volgelopen steden.” Heutink wijst daarnaast op een ander doel van de Internationale Waterambitie: Topsector Water (onderverdeeld in Delta-, Water- en Maritieme technologie) maakt zich hard om de export te vergroten. Heutink: “De economische impact van onze sector is beduidend groter dan de overige twee sectoren. Juist door onze bijdrage kunnen we de verdienkansen vergroten.” TRADE Drie ministeries werken samen aan Internationale Waterambitie Tekst: Lisette Vos Maritieme sector aan boord Drie ministeries gaan intensief samenwerken om wereldwijd de waterveiligheid te verbeteren. De maritieme sector kan aan de Internationale Waterambitie een belangrijke bijdrage leveren. “We hebben als sector iets te bieden: we hebben de kennis en zijn innovatief”


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above