Page 21

NMT Magazine 2, mei 2016

Dossier 21 Internationale Waterambitie De drie ministeries Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben hun ambities op het gebied van waterveiligheid vastgelegd in het document Convergerende stromen – Internationale Waterambitie. Dit document en de brief aan de Tweede Kamer is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/documenten/ beleidsnotas/2016/02/03/convergerende-stromen-internationalewaterambitie Nú doorpakken Directeur Willem Buijs van het mkb-bedrijf Hatenboer Water in Schiedam, gespecialiseerd in watertechnologie, ziet ook kansen voor de maritieme sector. Buijs, vertegenwoordiger mkb in Topsector Water, erkent dat het accent in de Internationale Waterambitie eerst op de Delta- Watertechnologie lag. “We moeten blij zijn dat de eerste stappen zijn gezet en dat we als maritieme sector zijn opgenomen in het verhaal van de drie ministeries. Nu is het zaak om door te pakken. Natuurlijk zie ik kansen, dat is ondernemers eigen. We hebben als sector iets te bieden: we hebben de kennis en zijn innovatief.” Vanuit Topsector Water ziet boegbeeld Hans Huis in ’t Veld ook kansen voor de integrale aanpak, zowel vanuit de Delta-, Water- als Maritieme technologie. “Met name in het laatste half jaar heeft de overheid onderkend dat de maritieme sector ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Internationale Waterambitie”, stelt Huis in ’t Veld. Hij benadrukt daarnaast het belang van de lokale posten (ambassades) én gezamenlijke handelsmissies om de kennis en expertise vanuit Topsector Water meer op de kaart te zetten, zoals bijvoorbeeld in Indonesië en Singapore. “Nederland is nu druk met het Europese voorzitterschap. In de tweede helft van dit jaar is er ruimte voor meer missies.” Maritime Hotspots Volgens Heutink van Netherlands Maritime Technology sluiten de Maritime Hotspots die Nederland Maritiem Land (inclusief NMT) heeft aangewezen aan op het programma van de Internationale Waterambitie. In de komende drie jaar staan de opkomende regio’s Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en de Golf van Mexico als hotspot in de schijnwerpers. Heutink: “Ondersteuning in de exportpromotie vanuit de overheid is en blijft voor de maritieme bedrijven heel belangrijk. We houden de vinger aan de pols. Ook wat betreft de concrete uitvoering van de Internationale Waterambitie.” Meer informatie Arne Heutink Trade Coordinator T 088 44 51 021 E heutink@maritimetechnology.nl Foto: Ferus Smit Topteam Topsector Water


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above