Page 25

NMT Magazine 2, mei 2016

25 een handleiding in alle Europese talen moet worden geleverd, gaat die regel voor de scheepsuitrusting niet op. Vastgesteld is dat de maritieme voertaal Engels voldoet. “Dat scheelt enorm in de kosten. We hoeven niet voor elk product vertalingen van de uitgebreide handleiding te maken en te drukken,” licht Kransse toe. Xander van Holk, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én dossierhouder Marine Equipment Directive, stelt dat de inbreng van het maritieme bedrijfsleven in het traject zeer waardevol is geweest. “De leden van SEA Europe en NMT hebben ervaring met de vorige richtlijn en kunnen vanuit de praktijk aangeven waar de knelpunten zitten. Zij moeten ook straks met de nieuwe Marine Equipment Directive gaan werken.” Veiligheid op zee Volgens Van Holk draagt de nieuwe MED bij aan de veiligheid op zee en bescherming van het maritieme milieu. Zo wordt het toezicht verbeterd: producten die niet aan de eisen voldoen kunnen makkelijker worden opgespoord en uit de handel genomen. Ook zijn de verantwoordelijkheden van betrokken partijen, zoals fabrikant, importeur en distributeur, helder geformuleerd. Verkoop van namaak wordt eerder een halt DOSSIER toegeroepen. Daarnaast gaan nieuwe internationale normen voor scheepsuitrusting in heel Europa tegelijkertijd in. “Dat levert meer duidelijkheid op over de kwaliteit van de producten. En dat bevordert de handel,” aldus Van Holk. Steven Kransse van RH Marine is tevreden met de herziening. “De nieuwe richtlijn is, door de inbreng van zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de overheid, veel beter toegerust op de praktijk.” “De nieuwe richtlijn is, door de inbreng van zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de overheid, veel beter toegerust op de praktijk” Keurmerk én toezicht De Europese richtlijn voor scheepsuitrusting (de Marine Equipment Directive) beschrijft alle vereisten waaraan een product moet voldoen. Als de voorgeschreven keuring heeft aangetoond dat een product hieraan voldoet, wordt de stuurwielmarkering als keurmerk op het product aangebracht. Het keurmerk heeft een uniek nummer: markttoezichtautoriteiten kunnen hiermee eenvoudig de betrokken marktpartijen opsporen, als er sprake is van gebreken of klachten. Daarnaast kunnen vlaggenstaten en aangemelde keuringsinstanties productgegevens opvragen die van belang zijn voor markttoezicht. Dat kan via de EU keurmerk database (MARED). www.mared.org Foto: RH Marine De brug van het Nederlandse marineschip de Zn. Ms. Karel Doorman met de NavPilot 4500, RADAR 4500 en ECDIS 4500 van RH Marine, welke alle drie onder de MED vallen. De brug van de ‘yacht carrier’ Dockwise Yacht Express met de RADAR 4500 en de NavPilot 4500 van RH Marine, in een omgeving voor civiel gebruik. Beide vallen onder de MED. Meer informatie Sander den Heijer Sector Manager T 088 44 51 036 E heijer@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above