Page 29

NMT Magazine 2, mei 2016

29 % t.o.v. 2012 % t.o.v. 2013 % t.o.v. 2014 € 3,4 € 1,9 totaal export totaal export Jaaromzet totaal Nederlandse maritiem-technologische sector % t.o.v. 2012 % t.o.v. 2013 % t.o.v. 2014 landen die heel erg leunen op de bouw van cruiseschepen, die momenteel in de lift zit. De Europese scheepsbouw wist vooral door de sterke positie in de cruisemarkt haar marktaandeel in de wereld qua orderboek te vergroten van 7,6% van het totale tonnage in 2014 tot 8,7% in 2015, een gestage groei sinds het dieptepunt van 5,3% in 2010. Het opgeleverde tonnage aan zeeschepen in Nederland bleef in 2015 min of meer stabiel ten opzichte van 2014. Voorlopige cijfers wijzen op een stijging van de opleveringen in 2016. Binnenvaart en kleine zeegaande schepen: licht aantrekkende markt De bouw van binnenschepen, vissersschepen en kleine zeeschepen beneden de 100GT was in 2015 stabiel tot licht aantrekkend. In 2015 werd er voor ruim 650 miljoen euro aan schepen opgeleverd. De output van vrachtschepen voor de binnenvaart stabiliseerde zich op 31 stuks, net als het voorgaande jaar. Er werden maar liefst 46 vrachtschepen besteld, al komt deze toename vooral door een grote order voor 15 tankers op LNG voor charter aan Shell. Voor de riviercruiseschepen was het wederom een zeer goed jaar, met maar liefst 15 opleveringen. Het aantal orders voor nieuwe riviercruiseschepen nam wel af, naar 8 stuks. Revolutionair vissersschip 2015 was ook het jaar waarin het revolutionaire vissersschip, de MDV-1 Immanuel, haar opwachting maakte. Er wordt nu uitgebreid proefgevaren met het schip en de hoop is dat er vele vervolgorders volgen. De economische omstandigheden in de visserij zijn hoe dan ook beter dan zij in jaren zijn geweest: door de lagere brandstofprijs en gunstige visprijzen zijn de inkomsten van de vissers sterk verbeterd. Dit biedt perspectief op de lang verwachte vlootvernieuwing. Investeringen productiecapaciteit jachtbouw Het orderboek voor superjachten boven de 24 meter brak opnieuw records, met 72 schepen een totale waarde van 4,2 miljard euro. Het valt echter wel op dat de orders zich steeds sterker concentreren bij een aantal grote Nederlandse werven. STATISTIEK totaal export Sommige kleinere spelers hebben het wat minder makkelijk. Daarnaast betroffen de nieuwe orders van 2015 (28 in totaal) gemiddeld kleinere schepen dan het jaar ervoor. Het aantal opleveringen was met 23 schepen hoger dan in 2014. De diversificatie van het klantenbestand is een geruststellend gegeven met het oog op de onzekere economische situatie in sommige werelddelen. Nederlandse superjachtenbouwers mogen dan afgelopen jaar iets minder grote schepen geboekt hebben, ze zijn wel klaar voor de toekomst door investeringen in productiecapaciteit die in 2015 voltooid werden. Omzetstijging toeleveranciers De maritieme toeleveringsindustrie had, ondanks sombere geluiden uit de offshore, in zijn algemeenheid toch een goed jaar. De totale omzet steeg van 3,8 miljard naar 4,2 miljard euro. De verwachtingen voor 2016 zijn echter onzeker. Dit was onder andere te zien aan de sterke afname van het aantal tijdelijke krachten: van 3.000 man in 2014 naar 2.630 man in 2015. Het vaste personeelsbestand daalde ook licht naar 18.013. Mogelijk dat een deel van de sterke omzetstijging te verklaren is door de vele opdrachten in verband met de afbouw van het reusachtige offshoreschip Pioneering Spirit. Volgens Allseas zelf zijn er opdrachten ter waarde van 930 miljoen euro naar Nederlandse bedrijven gegaan. Jaarverslag 2015 Wilt u meer weten over de Nederlandse maritieme technologie in 2015? Download dan het Netherlands Maritime Technology Jaarverslag 2015 op www.maritimetechnology.nl/sectorinformatie of vraag een exemplaar via info@maritimetechnology.nl. Meer informatie Ralph Dazert Market Analyst T 088 44 51 023 E dazert@maritimetechnology.nl 3,0 2,0 1,0 0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0,3% -9,6% 12,4% 6,3% 10,5% 19,9% 3,9% -2,8% 17,6% 16,3% 9,4% 25,8% totaal export € 4,2 € 2,4 totaal export € 3,8 € 2,0 € 6,4 € 3,9 € 7,5 € 4,5 € 8,2 € 5,7 totaal export Bron: NMT Jaarverslag 2015


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above