Page 3

NMT Magazine 2, mei 2016

Maritieme strategie: tijd voor concrete acties Een jaar na de presentatie van de maritieme strategie is het tijd voor concrete acties. In goed overleg met de overheid stelt de sector hiervoor het Werkprogramma maritieme maakindustrie op. Het opschorten van de sancties tegen Iran opent nieuwe deuren voor Nederlandse bedrijven, ook in de maritiem-technologische sector. 3 De maritiem-technologische sector heeft behoefte aan personeel dat qua kennis en vaardigheden aansluit op de dagelijkse praktijk. Sommige bedrijven hebben daarom een eigen academy, andere proberen het reguliere onderwijs aan te sturen. Column: Verenigd bereiken we meer Nieuws Update vanuit Brussel Meet the members Social Media en Project Maritieme sector aan boord: Drie ministers werken samen aan Internationale Waterambitie Bedrijf in beeld Te water en Project Statistiek: Hoe deden onze werven en toeleveranciers het in 2015 Infographic NMT in 2015 Nieuwe leden Dossier: Onbemand de zee over Bestuursmededelingen en Te Water Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Maritieme bedrijven hebben – onder de vlag van SEA Europe en Netherlands Maritime Technology – meegedacht over de nieuwe (Europese) richtlijn voor scheepsuitrusting: de Marine Equipment Directive. KANSEN IN IRAN OPLEIDINGEN MOETEN PRAKTIJK VOLGEN ÉÉn lijn voor Europese markt INHOUD Colofon redactie Peter Zoeteman (zoeteman@maritimetechnology.nl) Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl) Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl) Joëlla Lucas (lucas@maritimetechnology.nl) Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Elma Media BV uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Elma Media BV Gerda Metz (E g.metz@elma.nl, T (0226) 331 652) 40 En verder: 14 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 24 5 7-9 11 13 19 20 22 27 28 31 35 36 39 42 44 32


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above