Page 33

NMT Magazine 2, mei 2016

Dossier 33 van certificaten die nodig zijn om hun beroep in de offshore te kunnen uitoefenen. Een andere bestaat uit nascholing specifiek gericht op de werkzaamheden binnen het bedrijf en op een verdere loopbaanontwikkeling. De derde categorie bestaat uit trainingen voor persoonlijke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld communicatie, samenwerking en leiderschap. Van Wieren: “De grootste uitdaging is onze opleidingen up-to-date te houden zodat ze blijven aansluiten op de laatste technologische ontwikkelingen. Naast externe docenten hebben we eigen trainers die nauw samenwerken met mensen uit de verschillende vakdisciplines, zodat ze op de hoogte blijven van die allerlaatste ontwikkelingen. Daarnaast moeten onze medewerkers ook weten hoe het vroeger ging. We leveren immers sinds decennia installaties die soms wel dertig jaar meegaan.” Leren op afstand Naast klassikaal onderwijs wil de Huisman Academy zich gaan toeleggen op onderwijs op afstand, zoals e-learning en Small Private Online Courses (SPOC’s). Van Wieren licht toe dat veel medewerkers regelmatig op reis zijn en via die nieuwe leersystemen op ieder gewenst moment de lessen kunnen volgen. “Verder proberen we binnen de Human Capital Commissie van NMT een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen de verschillende bedrijfs-academies. Dan kun je betere leerprogramma’s tegen lagere kosten ontwikkelen. Je kunt er zelfs aan denken dat het daardoor mogelijk wordt om werknemers die dezelfde scholing hebben genoten, zo nodig van elkaar te lenen.” Te weinig techniek Barkmeijer Shipyards uit het Friese Stroobos had vroeger een eigen scheepsbouwopleiding met enkele werven uit de regio. Nadat een aantal van die werven was verdwenen, werd de opleiding opgenomen in het reguliere onderwijs. Algemeen “We hopen dat het regulier bekostigd onderwijs meer in de gelegenheid gesteld wordt om tegemoet te komen aan de wensen vanuit het bedrijfsleven” directeur Jos de Groot vertelt dat zijn bedrijf nu volledig afhankelijk is van externe onderwijsinstellingen, en die sluiten volgens hem onvoldoende aan op de behoefte in de praktijk. Hoewel hij nauw betrokken is bij de beroepenveldcommissie HBO Techniek, Scheeps- en Jachtbouw bij NHL Hogeschool in Leeuwarden, heeft hij niet de indruk dat hij veel invloed kan uitoefenen. “Af en toe heb ik het gevoel dat ik een roepende in de woestijn ben. De scholen willen wel, maar zitten veel te strak in een keurslijf. Ze focussen zich heel erg op het theoretisch ontwerp van een schip. Maar de zeeschepen die wij bouwen bestaan voor een kwart uit het casco en de rest is techniek. Daar krijgen de leerlingen weinig van mee. Technisch weten die jongens helemaal niets en daar lopen wij tegenaan. Dat is natuurlijk erg jammer. We hopen dat het regulier bekostigd onderwijs in de nabije toekomst meer in de gelegenheid gesteld wordt om tegemoet te komen aan deze wensen vanuit het bedrijfsleven. Zo kan blijvend gezorgd worden voor een goede en up-to-date aansluiting van het onderwijs op de stand van de techniek..” Invloed regulier bekostigd onderwijs Middels deelname aan de bedrijfstak- en beroepenveldcommissies van de opleidingen Maritieme Techniek op mbo-, hbo- en wo-niveau heeft NMT invloed op het regulier bekostigde onderwijs. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de afstemming van het onderwijsaanbod op de actuele behoeften van het bedrijfsleven. Ook vervult NMT tevens een adviserende en/of faciliterende rol rondom nietbekostigde maatwerkopleidingen en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maritiem (CIV) en het Centre of Expertise RDM Campus (CoE). Een belangrijk aspect van het aansluiten op de actuele behoeften van het bedrijfsleven zijn de docentenstages, die sinds 2015 binnen het CIV worden uitgevoerd. Meer informatie Annette Opstal Human Capital Manager T 088 44 51 042 E opstal@maritimetechnology.nl Foto: Huisman


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above