Page 37

NMT Magazine 2, mei 2016

37 concept moet nog worden bewezen. Daarom gaan we in opdracht van Nederland Maritiem Land een industrieel onderzoek opzetten en vragen we onze leden hieraan mee te werken. Hoewel de introductie van onbemand varen nog enige tijd zal duren, helpt dit de bedrijven om richting te geven aan hun ontwikkeling en stimuleert het om samen te werken. Bovendien kunnen de noodzakelijke innovaties al worden toegepast op bemande schepen.” STW Perspectief Parallel aan dit joint industry project willen de universiteiten van Delft, Rotterdam, Leiden en Amsterdam, de NLDA (Nederlandse Defensie Academie), TNO en MARIN zich gezamenlijk via een STW Perspectief-programma-aanvraag richten op de fundamentele vragen omtrent onbemand varen. Zij zullen de technische, juridische en menselijke aspecten en de verkeersafwikkeling en -veiligheid onder de loep nemen. De kartrekkers van dit projectinitiatief zijn Johan de Jong, manager internationale samenwerking bij MARIN, en Robert Hekkenberg, universitair docent van de vakgroep Ontwerpen van Schepen aan de TU Delft. DOSSIER Wereldbeeld De Jong vertelt dat het onderzoek naar de verkeersveiligheid en -afwikkeling op zee een taak is van NLDA, de Universiteit Leiden en MARIN. “Zo’n onbemand schip moet niet alleen rekening houden met wind, stroming, golven en plekken waar het niet mag varen. Ook de interactie met andere schepen is ontzettend belangrijk. Ieder schip is anders en reageert verschillend op omstandigheden. Normaal houdt de bemanning daar rekening mee, maar hoe laat je een onbemand schip daarop reageren? Daarvoor is communicatie nodig via sensoren, satellietverbindingen en dichterbij misschien via Wi-Fi. Het schip moet een representatief wereldbeeld krijgen van zijn omgeving om daar adequaat op te kunnen reageren.” Opnieuw nadenken De TU Delft richt zich daarentegen op het scheepsontwerp, op afstand monitoren van de systemen aan boord en het ontwikkelen van de juiste regelsystemen. Hekkenberg licht toe dat de bemanningsleden op een schip een belangrijke rol spelen bij het operationeel houden van het schip, maar dat ook een groot deel van de beperkingen en kosten in het scheepsontwerp gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van mensen. “We moeten helemaal opnieuw nadenken over het ontwerp en de veiligheid van een onbemand schip. Misschien moeten we naar minder foutgevoelige systemen en naar meer preventief vervangen van onderdelen.” “Het beoogde gezamenlijke academische project zal uiteindelijk een aantal (deel)demonstratiemodellen moeten opleveren,” zegt Hekkenberg. “We willen kijken of wat we met z’n allen bedenken, in de praktijk ook werkt. Of we dat met een simulatie- of fysiek model gaan doen, zijn we nu aan het bepalen.” Foto: Rolls Royce Meer informatie Marnix Krikke Innovation & Human Capital Director T 088 44 51 031 E krikke@maritimetechnology.nl Foto: Rolls Royce


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above