Page 5

NMT Magazine 2, mei 2016

5 COLUMN Tegelijkertijd met dit NMT Magazine brengen wij het Jaarverslag over 2015 uit. Alhoewel het wereldwijd in de scheepsbouw slecht gaat door overcapaciteit (in handelsschepen in het algemeen en werfcapaciteit in het verre Oosten in het bijzonder), lage olieprijzen die offshore-investeringen in de weg staan en een wereldeconomie die niet echt wil groeien, hebben we het in Nederland toch niet slecht gedaan. De omzet van 2015 bedraagt € 8,2 miljard, wat een groei is van 9% ten opzichte van 2014 (€ 7,5 miljard). Het personeelsbestand is vrij stabiel gebleven met zo’n 31.000 fte’s. Meer over de jaarcijfers leest u in ons jaarverslag en in de rubriek Statistiek in deze editie (pagina 28). Het gure economische klimaat heeft tot gevolg dat landen steeds protectionistischer worden, wat we vooral ook zien in de scheepsbouw. Zo hebben de Verenigde Staten de Jones Act, hanteert Brazilië 75% local content eisen, ondersteunt Zuid-Korea zijn scheepsbouw wederom met miljarden en trekt China eigen werven en reders voor. Dit staat nog los van het scheve level playing field in Europa waarbij elk land zijn eigen scheepsbouw op verschillende manieren ondersteunt en wat eerlijke concurrentie in de weg staat. Een moeilijke markt dus die soms ook nog afgeschermd wordt. Via SEA Europe, onze Europese koepelorganisatie stellen we dit soort zaken aan de kaak. Zonder uitzondering duren deze zaken lang, maar in Brussel wordt echt naar ons geluisterd en probeert men ook echt wat aan onze zorgen te doen. Europa is belangrijk voor ons omdat we anders geen partij zouden zijn voor de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Dat geldt natuurlijk ook voor regel- en wetgeving, waaronder IMO in Londen. Resultaten die NMT geboekt heeft zijn de Nederlandse IMO interpretatie op ontluchtingskappen (per 1 juni 2016 officieel) en de aankomende herziening van de Marine Equipment Directive, in de sector ook wel bekend als de ‘stuurwielmarkering’ (pagina 24). In Nederland is de Internationale Waterambitie opgesteld door de ministeries Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Deze zoomt in op de gevolgen van de klimaatverandering. De maritieme sector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren (pagina 20) met haar duurzame oplossingen (pagina 7). In april 2016 heeft NMT een brochure uitgebracht waarin het maatschappelijk belang van de Nederlandse maritieme technologie uiteengezet wordt. Niet alleen de hoogwaardige werkgelegenheid maar ook de duurzame innovatiekracht, de toegevoegde waarde voor de BV Nederland en het hoge exportaandeel worden hierin benoemd (pagina 14). Als sector hebben we de steun van de overheid hard nodig. Met een breed scala aan diensten en projecten proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen op onderwerpen waar u als bedrijf zelf moeilijk wat aan kunt doen, maar waar wij als vereniging wél een verschil kunnen maken. Veel leesplezier en mocht u commentaar of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via voorneveld@maritimetechnology.nl. Hans Voorneveld Voorzitter Netherlands Maritime Technology Verenigd bereiken we meer


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above