Page 9

NMT Magazine 2, mei 2016

9 NIEUWS In april 2016 heeft NMT een brochure uitgebracht waarin het maatschappelijk belang van de Nederlandse maritieme technologie uiteengezet wordt. Niet alleen de hoogwaardige werkgelegenheid maar ook de innovatiekracht, de toegevoegde waarde voor de BV Nederland en het hoge exportaandeel worden hierin benoemd. De sector heeft oplossingen voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals veiligheid op zee en emissievermindering van schepen (zwavel, fijnstof, stikstof én CO2). De steun van de overheid is nodig en deze concrete oproep is in de brochure meegenomen: 1. Behoud een stevige kennisbasis en zet in op een stimuleringsmaatregel voor duurzame innovatie 2. Maak de overheid launching customer van Nederlandse maritieme innovaties 3. Focus op een stevige inzet op exportpromotie NMT gaat uiteraard in gesprek met politieke partijen, Tweede Kamerleden en ambtenaren over het belang van de maritiemtechnologische sector en de behoefte aan meer steun vanuit de overheid. De leden worden ook gevraagd deze punten onder de aandacht brengen door deze brochure bij politieke contacten of bij andere maatschappelijke organisaties onder de aandacht te brengen. www.maritimetechnology.nl/article_type/publicaties Ballastwaterverdrag, ondanks geruchten, nog niet van kracht Sinds eind november 2015 gonst het binnen en buiten IMO dat het ballastwaterverdrag eindelijk van kracht wordt nu nog een aantal landen het hebben geratificeerd. Het benodigde percentage van 35% is echter nog niet behaald, maar staat op 34,79% (stand 19 april 2016). De IMO heeft andermaal vlaggenstaten opgeroepen om het verdrag te ratificeren. De verwachting is, nog steeds, dat het verdrag binnenkort van kracht wordt. NMT staat achter het verdrag. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de bescherming van het mariene milieu. Tegelijkertijd betekent dit een zware belasting voor de maritieme toeleveranciers en de scheepswerven. NMT houdt de situatie scherp in de gaten en informeert haar leden over de ontwikkelingen. www.maritimetechnology.nl/standpunten Brochure ‘De Nederlandse maritieme technologie’ verschenen Wederom groot Holland Paviljoen op SMM Van 6 tot en met 9 september 2016 vindt de beurs SMM in Hamburg plaats. NMT organiseert op deze beurs een Holland Paviljoen van 1.040 m2 met maar liefst 53 bedrijven. NMT legt deze keer in het Holland Paviljoen de focus op aansprekende duurzame oplossingen die de Nederlandse maritiem-technologische sector biedt. Op woensdag vindt in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de Koninklijke Marine de traditionele Netwerkreceptie plaats aan boord van multipurposefregat Zr. Ms. Van Amstel. www.maritimetechnology.nl/events


NMT Magazine 2, mei 2016
To see the actual publication please follow the link above