Page 20

NMT Magazine 3, september 2016

Kansen zien, kansen pakken Nieuwe NMT-directeur Roel de Graaf heeft ruim 35 ervaring in de sector Roel de Graaf, sinds 1 juli de nieuwe Managing Director van Netherlands Maritime Technology, heeft ruim 35 jaar ervaring in de maritieme sector. Hij ziet zichzelf als verbinder en wil vooral ideeën en oplossingen aandragen waar de leden van kunnen profiteren. Op zijn vierde werkdag in zijn nieuwe functie als directeur van Netherlands Maritime Technology was Roel de Graaf op bezoek in de Tweede Kamer. Met een speciale missie: samen met Koninklijke 20 BLN-Schuttevaer (branchevereniging voor de Nederlandse binnenvaart) bood hij een petitie aan voor een vergroeningsplan voor de binnen- en zeevaart (zie ook pagina 9). De Graaf moest in zijn eerste week direct aan de slag. “We moeten haast maken. De verkiezingen komen eraan. We hebben de overheid nodig om technische innovaties, die al beschikbaar zijn, voor de duurzame scheepvaart in te kunnen zetten.” Na zijn studie Scheepsbouw aan de HTS in Dordrecht heeft De Graaf – op één jaar na - in de maritieme sector gewerkt. Hij werkte in de afgelopen 35 jaar in managementfuncties bij onder meer Tekst: Lisette Vos Vahali, IHC Metalix en IHC Interior & Piping. Van juni 2014 tot juni 2016 was Roel de Graaf Chief Operating Officer bij CIG NV. Eén keer maakte hij tijdens zijn carrière een uitstapje, maar hij keerde snel naar de maritieme sector terug. “Mensen in onze sector hebben dezelfde drive en spreken dezelfde taal. We begrijpen elkaar. Ook aan de andere kant van de wereld.” Werkbezoek Noorse werf De Graaf is een doener, zegt hij. Waar hij een kans ziet, onderneemt hij actie. In zijn nieuwe functie zal zijn inzet ten dienste staan van de NMT-leden. Als voorbeeld noemt De Graaf zijn bezoek aan een Noorse werf, toen hij nog in functie bij CIG was. De werf bouwt met de inzet van robots een deel van de romp zelf en ontwikkelde daarvoor de software. De directeur van de Noorse


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above