Page 24

NMT Magazine 3, september 2016

24 INNOVATIE Tekst: John Ekkelboom Zes prototypes ontwikkeld in Europees scheepsbouwproject SmartYards helpt kleinere werven innoveren Voor kleine en middelgrote scheepswerven zijn de drempels vaak hoog om nieuwe technologie voor ontwerp en productie toe te passen. Het Europese project SmartYards heeft hen daarbij de afgelopen drie jaar geholpen met een scala aan mogelijke innovaties. De bedoeling is dat deze en andere innovaties in de toekomst via een kennisnetwerk worden verspreid. Dankzij subsidie van de Europese Unie heeft een consortium van negentien Europese bedrijven met het programma SmartYards de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het in kaart brengen en demonstreren van innovaties voor kleine en middelgrote scheepswerven. Het doel was de productiviteit van die werven te verhogen. Niet alleen scheepswerven zelf namen deel aan dit project, ook ontwerpbureaus, toeleveranciers, kennisinstituten en de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT). De werven mochten een lijst van wensen en ideeën indienen, waarvan uiteindelijk een zestal werd uitgewerkt tot prototypes. Lasrobot Zo is er samen met een Duitse scheepswerf een lasrobot geschikt gemaakt voor het lassen van kleine scheepsconstructiedelen. Nadat een lasser deze delen met puntlassen aan elkaar heeft bevestigd, wordt middels een scanner het laswerk zonder ingrijpen gedaan. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een drijvende werkplaats voor een Roemeense scheepswerf als hulpmiddel bij kleinere ingrepen bij scheepsonderhoud. Ook Nederland heeft een belangrijke bijdrage aan SmartYards geleverd. Het Groningse bedrijf Cadmatic, softwareontwikkelaar op het gebied van scheepsbouw en engineering, sloeg de handen ineen met het Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (SARC) in Bussum om te laten zien dat tijdens het ontwerp het rekenen en vormgeven veel efficiënter en interactiever gedaan kan worden. Lekstabiliteit Het initiatief voor dit Nederlandse deelproject lag bij Conoship uit Groningen, gespecialiseerd in ontwerp en engineering van schepen. Manager development Guus van der Bles licht toe dat bij zijn bedrijf de focus ligt op het voorontwerp en het ontwikkelen van innovatieve scheepsontwerpen, vaak in nauw overleg met de reder. “Wij wilden graag dat voorontwerpproces verder verbeteren. Een regelmatig terugkerend aspect bij het ontwikkelen van innovatieve ontwerpen is de mate waarin de innovatie invloed heeft op de lekstabiliteitseigenschappen van het uiteindelijke schip. Daarom is het van belang om al in een vroeg stadium van het ontwerpproces verschillende concepten op het gebied van lekstabiliteit te kunnen analyseren en evalueren. Met de bestaande software gaat dat helaas niet erg efficiënt en kost dat veel tijd.” Slim gekoppeld Conoship en SARC werkten al langer aan het ontwikkelen van een nieuwe oplossing en konden nu ook Cadmatic - evenals Conoship een van de deelnemers van SmartYards - daarin betrekken. Geert “We pleiten voor een Europees kennisnetwerk, zodat kleine en middelgrote werven allemaal toegang kunnen krijgen tot SmartYards-innovaties”


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above