Page 25

NMT Magazine 3, september 2016

25 Twee losstaande softwarepakketten zijn op een slimme manier via een interface aan elkaar gekoppeld, zodat ze via internet elkaar opdrachten kunnen geven. Tepper, director marine industry bij Cadmatic, vertelt dat zijn bedrijf zich vooral toelegt op detail-engineering. “Maar we ontwikkelen ook steeds meer software voor het voorontwerp. SARC, dat zich als ontwikkelaar juist met dat voorontwerp bezighoudt, was geïnteresseerd in gegevensuitwisseling tussen voor- en detailontwerp. Onze twee losstaande softwarepakketten hebben we op een slimme manier via een interface aan elkaar gekoppeld, zodat ze via internet elkaar opdrachten kunnen geven.” Van der Bles is erg tevreden met dit nieuwe concept. “Dit levert veel tijdsbesparing op bij lekstabiliteitsberekeningen en maakt het mogelijk meerdere innovatieve indelingen in een vroeg stadium te kunnen analyseren en dan de beste uit te werken in de volgende fase.” Europees kennisnetwerk De SmartYards-innovaties moeten volgens Robin Brink uiteindelijk voor alle kleine en middelgrote scheepswerven in Europa beschikbaar komen. Als zelfstandig consultant en scheepsbouwkundig ingenieur heeft hij in opdracht van NMT op alle prototypes een risico-inventarisatie losgelaten en de effecten van de invoering DOSSIER FP7 en Horizon2020 SmartYards is één van de projecten die worden gefinancierd vanuit het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7) van de Europese Unie. Dat programma, met een budget van 55 miljard euro, is in 2013 gestart en loopt eind september dit jaar af. De opvolger is Horizon2020, waarvoor 79 miljard euro wordt uitgetrokken, met een iets andere opzet. Zoals de naam aangeeft, eindigt deze in het jaar 2020. www.smartyards-project.eu ervan op de bedrijfsvoering van scheepswerven in kaart gebracht. “We pleiten bovendien voor een Europees kennisnetwerk, zodat de kleine en middelgrote werven allemaal op licentiebasis of in een andere vorm toegang kunnen krijgen tot deze SmartYardsinnovaties en tot mogelijke innovaties die nog volgen. Het idee is om op een gemakkelijke wijze kennis en technologieën, die beschermd zijn door eigendomsrechten, te ontsluiten. NMT heeft samen met het Center of Maritime Technologies in Hamburg daartoe een plan uitgewerkt en getoetst bij negen Europese maritieme clusterorganisaties. We zouden graag zien dat het plan in een nieuw project wordt gerealiseerd.” SMARTYards delegatie bij Fransisco Cardama aan boord van het prototype Composite Service Deck Meer informatie Robin Brink RD&I Consultant T 06 23 47 18 26 E brink@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above