Page 3

NMT Magazine 3, september 2016

3 Schijnwerpers op duurzame oplossingen De maritieme sector bulkt van de innovatieve en duurzame producten en diensten, al is dat voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Netherlands Maritime Technology (NMT) verzamelt deze duurzame oplossingen. Offshore windenergie is onmiskenbaar een groeimarkt in West-Europa, maar ook steeds meer wereldwijd. Er zijn kansen voor de maritieme sector in Nederland: innovaties zijn nodig voor de bouw en het onderhoud van windparken. Voor kleine en middelgrote scheepswerven zijn de drempels vaak hoog om nieuwe technologie voor ontwerp en productie toe te passen. Het Europese project SmartYards heeft hen daarbij de afgelopen drie jaar geholpen. Column: Moeilijke tijden Nieuws Update vanuit Brussel Meet the members Maritieme sector in het zoeklicht: Thema Maritieme Week 2016: ‘Ervaar de toekomst’ Bedrijf in beeld Statistiek: Filipijnen, Vietnam en Taiwan steeds belangrijker Te water en Social Media Marktontwikkelingen: Op zoek naar kansen in de markt Nieuwe leden Interview: Christophe Tytgat, nieuwe secretaris-generaal SEA Europe Bestuursmededelingen Interview: De Duurzame Inzetbaarheid van uw personeel Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Roel de Graaf, sinds 1 juli de nieuwe Managing Director van Netherlands Maritime Technology, heeft ruim 35 jaar ervaring in de maritieme sector. Hij ziet zichzelf als verbinder en wil vooral ideeën en oplossingen aandragen. offshore windenergie: kansen in groeimarkt Smartyards helpt kleinere werven innoveren Nieuwe NMT-directeur Roel de Graaf: “Kansen zien, kansen pakken” INHOUD Colofon redactie Roel de Graaf (graaf@maritimetechnology.nl) Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl) Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl) Arianne Kooijman (kooijman@maritimetechnology.nl) Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Elma Media BV uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Elma Media BV Gerda Metz (E g.metz@elma.nl, T (0226) 331 652) 32 En verder: 14 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 20 5 7-9 11 13 19 22 26 29 31 35 36 39 40 42 44 24


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above