Page 32

NMT Magazine 3, september 2016

Innovaties nodig om kosten windmolen- parken op zee drastisch terug te dringen Offshore windenergie: kansen in groeimarkt Offshore windenergie is onmiskenbaar een groeimarkt in West-Europa, maar ook steeds meer wereldwijd. Er zijn kansen voor de maritieme sector in Nederland: innovaties zijn nodig om de kosten voor de bouw en het onderhoud van windparken op zee drastisch omlaag te brengen. De cijfers in de animatie op de website van TKI Wind op Zee (zie kader) spreken voor zich: offshore windenergie is een groeimarkt, met kansen voor de Nederlandse maritieme sector. Binnen zeven jaar zullen vijf miljoen huishoudens in Nederland hun elektriciteit krijgen van windturbines op zee. Die ambitie is vastgelegd in het SER-Energieakkoord dat de overheid en marktpartijen samen hebben gesloten. Maar ook in West-Europa, en steeds meer wereldwijd, is windenergie op zee een groeimarkt. “Voor de maritieme sector is dat dus een belangrijke exportmarkt”, aldus programmamanager Bob Meijer van TKI Wind op Zee. Nieuwe uitdagingen Doel is vooral om de kosten van de bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee drastisch terug te dringen. De ambitie van TKI Wind op Zee is een kostenbesparing van 40 procent in 2020 ten opzichte van 2010 én wind op zee op langere termijn concurrerend te maken met andere energiebronnen. Eén van de opties is de inzet van grotere windturbines die meer energie opleveren. Alleen al die optie biedt nieuwe uitdagingen voor het vervoer van onderdelen van windmolens en voor de installaties om windmolens op zee plaatsen. Daarnaast valt er onder 32 Tekst: Lisette Vos meer winst te behalen door het werk op volle zee slimmer te organiseren en door innovatieve technologische toepassingen die het mogelijk maken om langer door te werken, ook in moeilijke omstandigheden. Steeds meer maritieme bedrijven zien kansen in deze opkomende markt. SMST uit Drachten, specialist in ontwerp en bouw van offshore installaties, richt zich – mede door de crisis in de olie en TKI Wind op Zee: samenwerking TKI Wind op Zee faciliteert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee. Activiteiten in het programma van TKI Wind op Zee worden ondersteund door (Europese) subsidies. Kijk voor meer informatie op www.tki-windopzee.nl of neem contact op met programmamanager Bob Meijer (030 73 70 541). Foto: SMST INNOVATIE


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above