Page 36

NMT Magazine 3, september 2016

36 Tekst: John Ekkelboom “We willen SEA Europe meer zichtbaar maken” Christophe Tytgat, nieuwe secretaris-generaal Sinds 1 maart dit jaar is de Belgische Christophe Tytgat de nieuwe secretaris-generaal van SEA Europe. Hij wil deze Europese branchevereniging voor scheepswerven en toeleveranciers meer bekendheid en een duidelijker gezicht geven. “Bovendien streven we naar een Europees beleid dat ervoor zorgt dat onze mooie en economisch belangrijke sector behouden blijft en de zware concurrentie met Azië kan doorstaan.” De maritieme sector is niet vreemd voor Tytgat. Hij was ambtenaar op het maritieme departement van het Belgische federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur en werkte de afgelopen vijftien jaar bij ECSA, een Europese lobbyorganisatie van Europese redersverenigingen. Nu is hij sinds kort secretaris-generaal van SEA Europe. “Europese scheepswerven en toeleveranciers creëren 91 miljard euro aan toegevoegde waarde en maar liefst 900.000 banen in Europa. Tevens excelleren zij in innovatie. Aan die mooie sectoren wil ik graag mijn steentje bijdragen.” Een aantal jaren geleden zijn de twee Europese organisaties die de belangen van scheepswerven en die van maritieme toeleveringsbedrijven behartigen - respectievelijk CESA en EMEC - samengevoegd onder de paraplu van SEA Europe. Tytgat constateert dat de oorspronkelijke organisaties nog steeds meer bekendheid genieten dan de nieuwe koepel. Hij heeft zich voorgenomen om SEA Europe meer zichtbaar te maken en de twee sectoren binnen de organisatie nog beter te laten samenwerken. Meer zichtbaarheid is een kerntaak binnen de nieuwe strategie van SEA Europe, die onlangs gezamenlijk is opgesteld. Knowhow In deze nieuwe strategie staan diverse onderwerpen waarop moet worden gefocust, zoals betere ledenservice, aandacht voor politieke prioriteiten – met name een Europese aanpak tegen de concurrentie van Aziatische collega’s die nog altijd subsidies ontvangen - een adequate bescherming van intellectueel eigendom en aandacht voor special business areas, zoals onderhoud, conversie en herstel van schepen en de verdere ontwikkeling van hightech defensieschepen. “Ook proberen we in samenwerking met de Europese Commissie en de vakbonden de juiste mensen met de gewenste specifieke vaardigheden en kennis in de toekomst voor de sector te behouden.” Daarnaast zal SEA Europe volgens Tytgat de nodige energie blijven steken in dossiers als Marine Equipment Directive (een


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above