Page 37

NMT Magazine 3, september 2016

37 keurmerk voor maritieme equipment) en de Europese wetgeving van 2012 die de toepassing van bepaalde biocidenhoudende verven verbiedt. Hierdoor bestaat het risico dat reders hun schepen buiten Europa met die verven laten behandelen, wat het level playing field verstoort. “Verder willen we het Waterborne technologie-platform nieuw leven inblazen, waar Europese maritieme brancheorganisaties gezamenlijk de maritieme R&Dagenda bepalen voor Europa. Als SEA Europe hebben we daar het secretariaat van. Tevens richten we ons op R&D-specifieke projecten. Een daarvan is LeanShips, dat moet bijdragen aan forse emissiereducties.” Expertise van bedrijven Tytgat benadrukt dat SEA Europe alleen optimaal kan functioneren wanneer er een goede samenwerking bestaat met de Christophe Tytgat, sinds 1 maart 2016 de nieuwe secretaris-generaal van SEA Europe aangesloten brancheorganisaties, zoals Netherlands Maritime Technology (NMT). “Wij houden Brussel in de gaten en geven door wat daar speelt, waarop de leden kunnen reageren. De brancheorganisaties geven op hun beurt aan ons door wat er op nationaal niveau speelt, waarmee wij dan weer aan de slag kunnen. De expertise van de bedrijven is voor ons heel belangrijk.” Marnix Krikke, Innovation Director van NMT, vult aan dat de branche invloed heeft door actief deel te nemen aan SEA Europe-werkgroepen. “Wat er bereikt wordt in Europa, vertalen we als NMT naar onze leden via e-mail, artikelen in dit magazine en seminars. Hierbij gaat het niet alleen om informatie die we via SEA Europe ontvangen maar ook om wat Harriët Slager ons doorgeeft. Als liaison van onze EU Brussels Office behartigt ze de specifieke Nederlandse belangen in Europa. Zo worden we in Europa maximaal vertegenwoordigd.’ interview “We streven naar een Europees beleid dat ervoor zorgt dat onze mooie en economisch belangrijke sector behouden blijft” Meer informatie Marnix Krikke Innovation & Human Capital Director T 088 44 51 031 E krikke@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above